Veelgestelde vragen vakantiedagopvang

Hieronder vind je vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen:

   Begeleiding    Eigendommen    Betaling    Controle gegevens    Prijzen    Vervoer    Voor en tijdens de vakantiedagopvang

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op via 088 122 44 00 of info@wielewaal.nl.

Wielewaal werkt deels met vrijwilligers. Hoe worden zij gescreend en voorbereid?

Natuurlijk plukt Wielewaal niet zomaar mensen van de straat. Op iedere activiteit is de leiding in handen van een geschoolde recreatieleider, die in dienst is van Wielewaal. De recreatieleider stuurt het vrijwilligersteam aan en is samen met de verpleegkundige (indien aanwezig) verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteit. Dag en nacht is een kantoormedewerker bereikbaar als achterwacht voor vragen en advies. Vrijwilligers kunnen alleen mee als er voor hen een Verklaring Omtrent Gedrag kan worden afgegeven. Ze zijn goed voorbereid door uitgebreide informatie vooraf en een verplichte instructiedag. Vaak vind je in het vrijwilligersteam stagiaires, die ervaring op willen doen tijdens hun opleiding. Doordat een vrijwilligersteam altijd bestaat uit ervaren en minder ervaren mensen staan ze er nooit alleen voor en leren ze door te doen. Al ruim 40 jaar is onze ervaring dat enthousiasme, inzet en de wil om te leren genoeg zijn om een heerlijke tijd te hebben.

Is er altijd een vaste begeleider aanwezig?

Op een locatie zetten we zoveel mogelijk een vaste recreatieleider in. Dit is prettig, omdat die jou steeds beter leert kennen en jij hem of haar ook. Het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat een recreatieleider ziek wordt, op vakantie gaat of ergens anders gaat werken. Houd er daarom altijd rekening mee dat de recreatieleider kan wijzigen. Uiteraard zetten we alleen een recreatieleider op een activiteit in als we er vertrouwen in hebben dat deze de activiteit kan draaien. De wisseling van een recreatieleider kan geen reden zijn om kosteloos te annuleren.

Wat moet ik doen als ik een voorwerp verloren/gevonden heb?

Ben je iets kwijt? Vraag dan in eerste instantie tijdens de activiteit of de recreatieleider het in het vrijwilligersoverleg kan bespreken. Grote kans dat iemand het gezien heeft en je probleem meteen wordt opgelost. Wanneer je er thuis pas achter komt kun je contact opnemen met de recreatieleider om te vragen of iemand het gevonden heeft. Levert dit ook niets op, neem dan contact op met kantoor en leg zo nauwkeurig mogelijk uit wat je kwijt bent.

Na afloop van de vakantie komen veel spullen terug op kantoor. Wij kijken of jouw voorwerp hierbij zit en nemen contact op met de accommodatie om te kijken of het daar gevonden is. Wanneer jouw voorwerp gevonden is, kunnen we het (tegen vergoeding van de verzendkosten) naar je opsturen. Wanneer het voorwerp niet direct gevonden is noteren we je aangifte en bewaren deze 4 weken. Wanneer het na 4 weken nog niet terecht is is de kans klein dat het nog gevonden wordt en kunnen we helaas niets meer voor je doen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. Wielewaal is niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen.

Kom je bij het tas uitpakken iets tegen dat niet van jou is? Meld het dan ook bij het kantoor, zodat wij kunnen kijken of iemand anders het misschien kwijt is. In overleg wordt bekeken hoe het voorwerp het best bij de eigenaar terug kan komen.

Voorwerpen die op kantoor terecht komen waarvan de eigenaar onbekend is bewaren we maximaal 3 maanden. Daarna worden ze weggegooid of hergebruikt.

Waarom worden dossierkosten in rekening gebracht?

Eénmaal per kalenderjaar worden dossierkosten voor oa het verwerken van het inschrijfformulier, behandelen van zorgovereenkomsten, overleg met gemeenten, etc in rekening gebracht (€ 50, onafhankelijk van de manier van betalen). Wanneer je dus meerdere activiteiten per jaar boekt betaal je maar éénmaal deze kosten.

Waarom een annuleringsverzekering?

Voor elke activiteit die je via Wielewaal boekt gelden de annuleringsvoorwaarden. Dit betekent dat je de kosten moet betalen als je annuleert, ook wanneer je vanuit een indicatie betaalt. De kosten die je moet betalen bij annulering zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering. Op www.wielewaal.nl/voorwaarden kun je hier meer over lezen. Je kunt hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten.

Wat vergoedt een annuleringsverzekering wel en niet?

Een annuleringsverzekering vergoedt de gemaakte kosten wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, als deelname aan de activiteit medisch onverantwoord is of als een familielid ernstig ziek wordt of overlijdt. Een annuleringsverzekering keert niet uit als je bijvoorbeeld geen zin hebt om mee te gaan of als er een andere afspraak tussen is gekomen. De exacte annuleringsvoorwaarden die horen bij de verzekering kun je vinden via www.wielewaal.nl/voorwaarden.

Waarom moet ik ieder jaar opnieuw mijn gegevens controleren?

In een inschrijfformulier geef je aan hoe vrijwilligers met je om moeten gaan. Gedurende een jaar kunnen er veranderingen in je situatie voordoen. Je staat hier zelf niet altijd bij stil, omdat je er dagelijks mee te maken hebt. Daarom vragen wij je ieder kalenderjaar de gegevens van je inschrijfformulier te controleren. Op deze manier kunnen onze vrijwilligers je tijdens de activiteit de juiste zorg bieden.

Waarom vraagt Wielewaal op het inschrijfformulier om een BSN-nummer? Dat mag de overheid toch alleen doen?

Omdat Wielewaal zorg levert stelt de overheid het gebruik van het BSN-nummer verplicht. Dit is ook de reden dat Wielewaal vraagt om kopieën van indicaties en identiteitsbewijzen. Deze hebben samenwerkingspartners nodig om de zorg te kunnen verantwoorden. We doen ons uiterste best om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en zullen waar dat niet noodzakelijk is deze ook niet afgeven. Deelnemers kunnen na inloggen het privacyreglement van Wielewaal downloaden.

Waarom vraagt Wielewaal bij PGB betalingen om een kopie van het indicatiebesluit en het identiteitsbewijs?

Wielewaal vraagt standaard bij PGB betalingen om een kopie van het indicatiebesluit en het identeitsbewijs. Dit is niet in alle gevallen beide noodzakelijk. Wij merken echter dat veel deelnemers en ouders vragen hebben over de betalingsmogelijkheden vanuit PGB en zonder een indicatiebesluit kunnen we daar niet mee helpen of adviseren. Voor ons is dit een afweging om de service naar de deelnemer toe te kunnen geven en financiële problemen te voorkomen.

Hoe gaat Wielewaal om met publicatie van foto- en filmmateriaal?

Tijdens Wielewaalactiviteiten wordt veel foto- en filmmateriaal gemaakt. Aan de ene kant is dit een mooie manier om de sfeer weer te geven, aan de andere kant wil Wielewaal de privacy van deelnemers en vrijwilligers respecteren.
Wielewaal gebruikt beeldmateriaal op haar website, in foldermateriaal, social media, krantenartikelen en andere communicatiemiddelen. Alle beelden die Wielewaal gebruikt worden vooraf gescreend. Hierbij wordt gekeken naar hoe mensen op de foto staan en of ze bezwaar hebben tegen publicatie.

Bezwaar publicatie
Bij inschrijving kunnen deelnemers op hun formulier aangeven of ze bezwaar hebben tegen publicatie van foto- en videobeelden waarop zij te zien zijn. Wanneer zij bezwaar hebben is het meesturen van een recente pasfoto verplicht. Bij bezwaar zullen gemaakte foto- en videobeelden alleen binnen de groep verspreid worden, bijvoorbeeld via een fotocd of een afgeschermde website. Wielewaal behoudt zich wel het recht voor om groepsfoto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden. Er kan niet met terugwerkende kracht rekening worden gehouden met bezwaar tegen publicatie van foto- en videobeelden.

Wanneer vrijwilligers bezwaar hebben tegen publicatie zijn zij er zelf verantwoordelijk voor om te zorgen dat zij niet op foto/videobeelden komen. Hier kunnen binnen de groep afspraken over gemaakt worden.

Videomateriaal
Met videomateriaal gaat Wielewaal hetzelfde om als met fotomateriaal. Wanneer niemand bezwaar heeft tegen publicatie kunnen de beelden op websites geplaatst worden. Als in het filmpje ook mensen voorkomen die op hun formulier hebben aangegeven dat ze bezwaar hebben tegen publicatie, plaatst Wielewaal deze in principe niet online. Een uitzondering wordt gemaakt als deze mensen expliciet hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen publicatie van dit specifieke filmpje.

Verspreiding door vrijwilligers en deelnemers
Foto’s en videobeelden zijn zeer persoonlijk. Door ze op internet te publiceren schend je de privacy van mensen en veel vrijwilligers en deelnemers (en hun ouders) zullen dit niet waarderen. Jij kunt niet voor anderen beslissen of ze op internet willen staan. Daarom vraagt Stichting Wielewaal je om foto’s en videobeelden van Wielewaalactiviteiten niet op openbare websites te plaatsen. Denk hierbij aan je persoonlijke website, maar ook aan bijvoorbeeld social media of YouTube. Het gevaar van openbare websites is dat mensen de beelden zien zonder context of verhaal erbij en deze ook zelf kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Wielewaal wil graag respectvol met haar deelnemers en vrijwilligers omgaan en hieronder valt ook de bewaking van hun privacy.

Natuurlijk is het voor Wielewaal onmogelijk om dagelijks het hele internet af te surfen om te controleren of er toch foto’s of videobeelden geplaatst zijn. Ook hebben we niet de bevoegdheid mensen te dwingen gepubliceerde foto’s te verwijderen. We hopen daarom op jullie begrip voor ons standpunt en medewerking bij de bewaking van privacy van andere Wielewalers. We willen jullie dan ook vragen mee te werken door zelf niets op internet te zetten. Alvast bedankt!

Wil je toch graag iets op internet zetten van je Wielewaalactiviteit? Check dan vooraf bij de RAP of bij de betrokkenen zelf (of – indien niet zelf wettelijk bevoegd- hun ouders/verzorgers) of mensen hier toestemming voor geven.

Hoe worden de prijzen van de activiteiten berekend?

BeDe prijs is opgebouwd uit verschillende componenten: vaste kosten die bij de activiteit horen en organisatiekosten.

Vaste kosten per activiteit
Vaste kosten zijn huur van de accommodatie en vervoer, budget voor o.a. voeding en activiteiten en verzekering. Deze kosten moeten betaald worden voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers en maken een groot deel uit van de prijs. Naast deze kosten worden ook de organisatiekosten doorgerekend in de prijs.

Organisatiekosten
Onder organisatiekosten vallen o.a. personeelskosten, afschrijvingskosten (van gebouw en materiaal dat eigendom is van Wielewaal), kosten van telefonie, porto en kopiëren, maar ook werving en instructie enz. Hierbij gaat het om kosten die tijdens de activiteiten niet zichtbaar zijn, maar die wel gemaakt moeten worden om de activiteiten mogelijk te maken.

Berekening prijs
Wielewaal berekent het totaal van deze kosten. Vervolgens wordt dit totaalbedrag naar verhouding toegerekend naar de vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang. Hierbij wordt gekeken naar het aantal weken dat de produkten draaien. Voor alle produkten geldt namelijk dat per gedraaide week ongeveer hetzelfde werk moet worden verzet vanuit kantoor. Denk hierbij aan ontvangen en verwerken formulieren, evt ondersteuning bij inzet indicatie, inzet kantoorbegeleiders (contact voor en na de week en 24 uur per dag telefonische bereikbaarheid), werven, instructie en scholing van vrijwilligers.

Door de vaste kosten en de organisatiekosten samen te voegen wordt uiteindelijk de prijs bepaald.

Regelmatig komen via social media oproepen voor vrijwilligers voorbij, terwijl deelnemers al veel 'betalen' (vanuit hun indicatie). Waarom kan er niet een extra betaalde kracht ingezet worden?

Begrijpelijk dat het lijkt dat er 'veel' betaald moet worden uit de indicatie. Wanneer er meer betaalde krachten ingezet zouden worden, zouden de kosten echter nog hoger worden. We maken daarom op vakantiedagopvang en logeerweekenden een combinatie van betaalde krachten en vrijwilligers om de kwaliteit goed en de activiteiten betaalbaar te houden. En gelukkig vinden vrijwilligers het over het algemeen alleen maar ontzettend leuk om te komen helpen!

Hoe zit het met het vervoer van en naar de vakantiedagopvang?

In principe bent je zelf verantwoordelijk voor regelen en betalen van het vervoer naar de vakantiedagopvang. Bij een ZIN-indicatie met vervoer wordt hiervoor uitzondering gemaakt onder bepaalde voorwaarden.

Ik betaal de vakantiedagopvang vanuit PGB. Kan het vervoer van mijn kind door Wielewaal betaald worden?

Nee, je hebt zelf de beschikking over het geld voor het medisch geïndiceerde vervoer, en kunt dit geld aanwenden voor het betalen van de taxi. Wielewaal regelt alleen de taxi voor kinderen die een ZIN-indicatie met vervoer hebben.

Worden er tijdens de vakantiedagopvang uitstapjes gemaakt?

Nee, alle activiteiten vinden plaats in en rond de accommodatie. Op deze manier weten ouders, therapeuten en taxivervoerders altijd waar zij het kind kunnen vinden mocht het bijvoorbeeld eerder opgehaald moeten worden. Lees meer over het programma en activiteiten buiten de speelplaats.

Hoe moet ik mijn medicatie meenemen?

Wielewaal adviseert dringend, medicatie mee te nemen in Baxterverpakkingen (zakjes met opschrift van de apotheek). Wielewaal kiest hiervoor om medicatiefouten te voorkomen. Wielewaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van een weekdoos of medicatie die op een andere wijze worden meegegeven dan Baxterverpakking. Aanlevering van medicatie anders dan in Baxterverpakking is derhalve voor risico van de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Wanneer vloeibare medicatie gegeven moet worden moeten de volgende zaken duidelijk zijn: – Naam en dosering – Een foto van de spuit/pipet/doseringsbeker/etc waarmee de medicatie wordt gegeven waarop duidelijk te zien is welke dosering gegeven moet worden. Op het overdrachtsformulier dagopvang vul je de soort medicatie en per tijdstip de hoeveelheid medicatie in. Dit formulier lever je in bij de reisleiding / verpleegkundige. Wanneer je je medicatie in eigen beheer houdt kun je de medicijnen meenemen op de manier die jij gewend bent. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het innemen.

- Waarom moet ik mijn medicatie in Baxterverpakking meenemen?

Bij het geven van medicatie zijn zorginstellingen verplicht tweemaal te controleren of de juiste medicatie gegeven wordt. Bij Wielewaal is op de meeste activiteiten maar één verpleegkundige of medicatieverantwoordelijke aanwezig, waardoor deze tweede controle niet mogelijk is. Daarom adviseert Wielewaal haar deelnemers dringend hun medicatie in Baxterverpakkingen mee te nemen. Wielewaal kan er dan op vertrouwen dat de eerste controle is uitgevoerd. Daarnaast is voor de medicatieverantwoordelijke duidelijk welk medicijn in welke dosering gegeven wordt, zodat dat bij evt contact met artsen ook gemeld kan worden.

- Is het voldoende als ik mijn medicatie uitgezet in een weekdoos meeneem? Dan is het toch ook al gecontroleerd?

Dat is mogelijk, maar dat is op eigen risico van de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger. Het is dan voor de medicatieverantwoordelijke namelijk niet mogelijk om te controleren wat gegeven wordt. Bij een Baxterverpakking is de medicijnnaam en dosering door de apotheek op het zakje geprint, zodat hierover geen twijfel kan zijn.

- Als ik mijn medicatie in Baxterverpakking meeneem, hoef ik dan geen medicatielijst meer mee te nemen?

Een medicatielijst blijft nodig om te controleren of alle Baxterverpakkingen wel aanwezig zijn.

- Het lukt me niet om medicatie in Baxter mee te nemen. Wat nu?

Wanneer de apotheek zegt de Baxterverpakking niet te kunnen leveren, willen wij dit graag van je horen. We kunnen dan inventariseren waar de problemen liggen en een oplossing zoeken voor de toekomst. Je kunt in dat geval je medicatie op een andere manier meenemen, maar dit is op eigen risico.

- Welke medicatie wordt gegeven bij dagopvang?

Wanneer een kind alleen naar de dagopvang komt, worden in principe de medicijnen gegeven die tussen 8.30 en 17.00 uur gegeven moeten worden. Op het overdrachtsformulier dagopvang vul je per tijdstip het aantal medicijnen dat gegeven moet worden. Dit formulier lever je in bij de recreatieleider. Wanneer bepaalde medicatie al gegeven is, geef dit dan duidelijk aan op het formulier.

Wat te doen als mijn kind ziek is of wordt?

Wanneer uw kind ziek is of tijdens de dagopvang ziek wordt vragen we u hem/haar thuis te houden of zo snel mogelijk op te halen.

Wat draag ik over aan Wielewaal?

Het is belangrijk dat het overdrachtsformulier ingevuld en ondertekend wordt meegenomen op de eerste dag. Wanneer u voor uw kind een eigen overdracht heeft kunt u deze als aanvulling ook meenemen. Download het overdrachtsformulier dagopvang en neem het geprint mee. Als u geen printer heeft kunt u het formulier ter plaatse invullen als u uw kind de eerste dag brengt. Wanneer uw kind meerdere dagen naar de dagopvang komt, hoeft u het formulier maar 1 keer mee te geven per vakantieperiode (bijvoorbeeld zomervakantie), tenzij er bijzonderheden zijn. Bent u bezig met het stimuleren van de zelfredzaamheid van uw kind, bijvoorbeeld zindelijkheidstraining, zelf jas aan- en uittrekken of eten met vork en mes? Wanneer u dit bij het brengen van uw kind aan de vrijwilligers doorgeeft kunnen zij hier rekening mee houden tijdens de dag als het in het programma past.

Welke overdracht ontvang ik na afloop van Wielewaal?

Wanneer zich gedurende de activiteit bijzonderheden met uw kind voordoen, wordt dit aan het eind mondeling of via een overdrachtsformulier aan u doorgegeven. Als er geen bijzonderheden zijn ontvangt u geen overdracht. Als uw kind een communicatie-schrift heeft en u wilt dat hierin geschreven wordt, kunt u dit het beste bij aanvang aan de vrijwilligers doorgeven.

Hoe gaat Wielewaal om met mobiele telefoons tijdens activiteiten?

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit de moderne tijd. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de digitale wereld heeft een hoop voordelen, maar helaas ook nadelen. Dit merken we steeds vaker bij Wielewaalactiviteiten. Om het voor iedereen leuk te houden heeft Wielewaal regels opgesteld over het gebruik van mobiele telefoons tijdens de activiteiten.

Hoe gaat Wielewaal om met foto's die tijdens de dagopvang gemaakt worden?

Wanneer tijdens de dagopvang foto´s worden gemaakt, zal de recreatieleider deze via een beveiligde downloadlink binnen de groep verspreiden. Wielewaal vraagt haar vrijwilligers en deelnemers om vanuit privacy oogpunt geen foto´s en videobeelden op openbare websites te plaatsen, tenzij daar door de betrokkenen toestemming voor is gegeven.

Wanneer ontvang ik een evaluatieformulier en wat kan ik voor die tijd doen?

Natuurlijk zijn we benieuwd hoe kinderen en hun ouders de dagopvang vinden. Na iedere vakantieperiode ontvang je daarom per mail een evaluatieformulier. We willen ouders vragen hierop (zo mogelijk met het kind) hun ervaringen in te vullen. Wanneer er zaken zijn die niet tot het einde van de periode kunnen wachten of waar je op korte termijn reactie op wilt, laat het dan weten via info@wielewaal.nl.

Fotoalbums zomervakanties

Wielewaal ontvangt van elke vakantie een flink aantal foto’s. Deze worden allemaal geplaatst op de Facebookpagina zodat iedereen kan meegenieten.

Logeerweekend Dordrecht, juni 2019

Het laatste logeerweekendje in Dordrecht voor de zomervakantie van 2019 zit er weer op. Lees even terug hoe gezellig het was.

Vrienden maken bij het Wielewaal-event

Wielewaal-vrijwilligers zijn betrokken...

Wielewaal krijgt van haar deelnemers een 8,1

Deelnemers en Inspectie voor de Gezondheidszorg geven Wielewaal een ruime 8. Daar zijn we trots op! Het compliment is voor alle vrijwilligers natuurlijk.

Logeerweekendje: lekker even eruit

Hoe gaat nou een weekendje Wielewaal? Het weekend biedt veel uitdaging en spelletjes maar ook heel veel structuur. Twee begeleiders vertellen erover.

“Onze ervaring is: een hoop plezier op een veilige plek met de volledige inzet van hele lieve mensen. Ze maken de vakanties voor onze dochter helemaal top!” Moeder van Marissa (9)

Fotoalbums zomervakanties

Wielewaal ontvangt van elke vakantie een flink aantal foto’s. Deze worden allemaal geplaatst op de Facebookpagina zodat iedereen kan meegenieten.

Logeerweekend Dordrecht, juni 2019

Het laatste logeerweekendje in Dordrecht voor de zomervakantie van 2019 zit er weer op. Lees even terug hoe gezellig het was.

Vrienden maken bij het Wielewaal-event

Wielewaal-vrijwilligers zijn betrokken...

Wielewaal krijgt van haar deelnemers een 8,1

Deelnemers en Inspectie voor de Gezondheidszorg geven Wielewaal een ruime 8. Daar zijn we trots op! Het compliment is voor alle vrijwilligers natuurlijk.

Logeerweekendje: lekker even eruit

Hoe gaat nou een weekendje Wielewaal? Het weekend biedt veel uitdaging en spelletjes maar ook heel veel structuur. Twee begeleiders vertellen erover.