Sophie

Sophie is 18, maar voelt zich 8. Ze houdt veel van muziek, vooral Hindoestaanse muziek. Sophie is leergierig en ondernemend. Ze is graag in de keuken bezig, dan helpt ze met koken en opruimen. Maar ze is ook gek op knutselen en naar de bioscoop gaan. Eigenlijk vindt Sophie alles leuk, als ze maar bezig is! Wel heeft Sophie een heel strak ritme. Tijd is heel belangrijk voor haar, ze wil precies weten hoe laat alles gebeurt. Dat is haar houvast om zoveel mogelijk te begrijpen. Sophie zit in een rolstoel en communiceert via haar spraakcomputer.

Wie gaan er mee

Wielewaalactiviteiten zijn er voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of ADHD/ASS. 

ASS/VG Autisme Spectrum Stoornis en/of verstandelijke beperking
ADHD/ASS ADHD en/of Autisme Spectrum Stoornis zonder verstandelijke beperking
LG Lichamelijke en/of zintuiglijke handicap
MCG Meervoudig complexe handicap: lichamelijk plus verstandelijk of zeer lage sociaal-emotionele leeftijd 

Op vakantiedagopvang zijn alle doelgroepen welkom, bij logeerweekenden en vakanties staat per activiteit aangegeven voor wie het geschikt is.

Met welke doelgroep kan ik mee?

BEWEGING ASS/VG   ADHD/ASS       LG          MCG        
Ik ben rolstoelgebonden nee nee ja ja
Ik kan wel lopen, maar 1 uur of minder nee nee ja ja
Ik kan onbeperkt lopen ja ja ja ja
ZORG ASS/VG   ADHD/ASS         LG             MCG           
Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg nee nee ja ja
Ik heb geen hulp of alleen aansturing nodig bij persoonlijke verzorging ja ja ja ja
VERSTANDELIJK NIVEAU ASS/VG      ADHD/ASS         LG             MCG           
Mijn IQ is lager dan 50 (sociaal-emotionele leeftijd < 4 jaar) nee nee nee ja
Mijn IQ is tussen 50 en 85 ja nee nee ja
Mijn IQ is hoger dan 85 ja ja ja nee
Mijn verstandelijke en werkelijke leeftijd zijn gelijk nee ja ja nee
Ik ben 17+ met een verstandelijke leeftijd van 15 of jonger ja nee nee ja
Ik ben 17+ met een verstandelijke leeftijd van 16 of ouder ja ja ja nee