Aanpak Respijt 2022/2023

Samen werken aan duurzame oplossingen

Al meer dan 10 jaar zet Wielewaal zich in om respijtzorg met een-op-een begeleiding mogelijk te maken. Onze logeerweekenden en vakantiedagopvang zijn belangrijk, voor kinderen én voor hun ouders. De zorg voor een kind met een beperking gaat 24 uur per dag, 7 dagen per week door. Ouders nemen deze mantelzorgtaak met liefde op zich, maar het is intensief en legt veel druk op het gezin. Respijtzorg is daarom belangrijk om de mantelzorgers even te ontlasten.

Respijtzorg van Wielewaal heeft ook een preventieve werking; het voorkomt grotere problematiek op lange termijn, daarnaast is het laagdrempelig, dichtbij en relatief goedkoop. Om respijtzorg voor de toekomst veilig te stellen zijn we het project Aanpak Respijtzorg: samen werken aan duurzame oplossingen gestart. Het belang van respijtzorg wordt erkend door gemeentes, daarom gaan we in gesprek met gemeenten en het Ministerie van VWS om een duurzame bekostigingssystematiek te ontwikkelen.

Het afgelopen jaar brachten we in kaart wat de wensen waren van deelnemers en begeleiders en hebben meer sportieve en muzikale activiteiten ingezet. Deze lijn zetten we voort en daarin brengen we een duurzame ontwikkeling op gang. Dat betekent dat we in de periode van 1 september 2022 t/m 30 juni 2023 werken aan lokale zichtbaarheid en samen met bijvoorbeeld plaatselijke sport- en muziekclubs bouwen aan een duurzame, inclusieve samenleving. Lokale zichtbaarheid is ook belangrijk om vrijwilligers te werven en om samenwerkingen met lokale bedrijven mogelijk te maken.