Overzicht bijzondere projecten

Wielewaal werkt graag samen met partners. Een aantal van onze projecten hebben we kunnen starten danzij deze samenwerkingspartners of door de fondsen die een actieve rol spelen. We lichten deze bijzondere projecten graag toe. Heeft u belangstelling voor één van deze projecten? Mail dan naar fondsen@wielewaal.nl

Projectnaam Samenwerkingspartner Fondsen
Jongeren Xperience Spierziekten Nederland HandicapNL
Stichting De Lichtboei
Nike Community Impact Fund 2021
Light Project Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Sint Jacobs Godshuis
Gemeente Haarlem Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis
Stichting Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
De Nolte Stichting