Organisatie

Wielwaal werkt met vrijwilligers

Wielewaal is een organisatie die leuke, sportieve, avontuurlijke en relaxte activiteiten organiseert. Dat kunnen we alleen realiseren dankzij onze enthousiaste vrijwilligers. Zij maken onze vakanties en respijtzorg tot een feestje voor de deelnemers. Onze recreatieleiders zijn op de locaties verantwoordelijk voor het soepel verlopen van de activiteit.

Achter de schermen, vanuit ons kantoor in Amersfoort, zorgen onze medewerkers voor de inkoop van reizen, afspraken met locaties, accommodaties boeken, bedenken nieuwe activiteiten, inschrijven en screenen van deelnemers en het werven en begeleiden van stagiaires en vrijwilligers.

Het organigram Wielewaal geeft een goed beeld van de verschillende functies en organisatie-inrichting.

Directeur Ellen Peeters

Ellen Peeters is sinds september 2019 directeur van Wielewaal. Lees hier het interview met onze directeur.

 

Ik geloof dat Nederland er mooier op wordt als iedereen daar zijn of haar bijdrage aan kan leveren, dat ieder op waarde wordt herkend.

Ellen Peeters

Directeur Wielewaal

Raad van Toezicht

Wielewaal heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht komt minimaal vier maal per jaar bijeen en stelt onder meer het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever en klankbord voor de directeur en adviseert deze. Wielewaal volgt de Governancecode van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (waar Wielewaal bij is aangesloten) en op vrijwillige basis de Zorgbrede Governancecode 2017. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk, onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Rieta van Staalduine (voorzitter)
  • Erik Schensema
  • Annemieke Biesheuvel
  • Sandra van Houten
  • Jan Berkhof
  • Paula van der Stelt

Ereleden bestuur

  • Maria Brenninkmeyer-Rutten
  • Joop van Luit
  • Joop van der Straaten

Medisch team

Ons medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen (met Wielewaalervaring) die zich vrijwillig inzetten om Wielewaal te ondersteunen. De leden beoordelen alle deelnemersformulieren van de deelnemers en bepalen welke verzorgingseisen aan deelname verbonden zijn.

Tijdens de activiteiten is een deel van de adviseurs van het Medisch Team achterwacht voor de reis/recreatieleiding en verpleegkundigen op de vakanties en logeerweekenden. Waar nodig kunnen de verpleegkundigen een beroep op hen doen.

Cliëntenraad

Ongeveer 30 deelnemers of ouders/ verzorgers vormen samen momenteel de cliëntenraad. De cliëntenraad is een orgaan dat Wielewaal raadpleegt bij haar bedrijfsvoering en activiteitenaanbod. Wielewaal bevraagt de cliëntenraad regelmatig, maar minimaal 2 maal per jaar over diverse onderwerpen. Tevens kan de cliëntenraad zelf onderwerpen aandragen. De cliëntenraad bewaakt in het bijzonder de belangen van de deelnemers van Stichting Wielewaal.

Vacature in Clientenraad
Wil jij ook meedenken over de activiteiten van Wielewaal en ben jij 14 jaar of ouder, rechtsbekwaam en ben je in de afgelopen 2 jaar mee geweest met Wielewaal of ga je binnenkort mee? Of ben je een ouder/verzorger en wil je meepraten over de bedrijfsvoering en activiteitenaanbod van Wielewaal?
Mail dan naar info@wielewaal.nl en meld je aan voor de cliëntenraad.

Gedragsteam

Het gedragsteam bestaat uit een gedragswetenschapper, kind- en jeugdpsychiaters en een begeleider gedragsproblematiek. De gedragsteamleden zetten zich volledig vrijwillig in voor Wielewaal en hebben naast hun professionele werkervaring, ruime ervaring binnen Wielewaal. Het gedragsteam adviseert de begeleiders en recreatieleiders hoe te handelen bij gedragsvraagstukken. Hierbij is het advies gericht op preventief handelen en op het meedenken in de uitvoering van het werk. Waar nodig hebben zij afstemming met teamleden van het medisch team.

Adresgegevens kantoor Amersfoort

Stichting Wielewaal
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
T 088 1 22 44 00 (ma t/m vr 09:00 – 17:00 uur)
E info@wielewaal.nl
Bankrekening NL32INGB0003733847
Bankrekening NL02TRIO0784714967
KvK nummer 41177312