Organisatie

Wie zijn we?

Wielewaal zijn we met z’n allen. Allereerst natuurlijk alle vrijwilligers en deelnemers die de activiteiten tot een feestje maken. Ieder jaar weer nieuwe enthousiastelingen én een heleboel mensen die – besmet met het Wielewaalvirus – steeds weer terugkomen.

Achter de schermen, veelal vanuit ons centrale kantoor in Hilversum, werken diverse medewerkers  die organisatorisch de handen uit de mouwen steken en meedenken om deze feestjes mogelijk te maken.

Medewerkers

Zonder vrijwilligers geen Wielewaal, dat staat voorop. Zij maken alle vakantieweken en weekenden tot een groot feest. Maar daar gaat ook iets aan vooraf. Op ons kantoor in Hilversum werken we – achter de schermen – met een klein, enthousiast team aan het mogelijk maken van al die geweldige Wielewaalactiviteiten.

Vakanties bedenken, accommodaties boeken, vrijwilligers werven en informeren, deelnemers inschrijven en screenen, contact leggen met fondsen, stagiaires begeleiden, zorgen dat de bezetting overal klopt, ook als iemand last-minute ziek wordt. En dat is nog maar een kleine greep uit alle achtergrondwerkzaamheden. Het Organogram Stichting Wielewaal geeft een goed beeld van de verschillende functies en organisatie-inrichting. Heb je een vraag aan een van de medewerkers, bel dan via 088 122 44 00.

Directeur Ellen Peeters

Ellen Peeters is sinds september 2019 directeur van Wielewaal. Lees hier het interview met onze directeur.

 

Ik geloof dat Nederland er mooier op wordt als iedereen daar zijn of haar bijdrage aan kan leveren, dat ieder op waarde wordt herkend.

Ellen Peeters

Directeur Wielewaal

Raad van Toezicht

Wielewaal heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht komt minimaal vier maal per jaar bijeen en stelt onder meer het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever en klankbord voor de directeur en adviseert deze. Wielewaal volgt de Governancecode van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (waar Wielewaal bij is aangesloten) en op vrijwillige basis de Zorgbrede Governancecode 2017. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk, onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

– Arthur Slijkhuis (voorzitter)
– Sandra van Houten
– Rieta van Staalduine
– Kim Wolters
– Erik Schensema
– Annemieke Biesheuvel

Ereleden bestuur

– Maria Brenninkmeyer-Rutten
– Joop van Luit
– Joop van der Straaten

Medisch team

Ons medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen (met Wielewaalervaring) die zich vrijwillig inzetten om Wielewaal te ondersteunen. De leden beoordelen alle deelnemersformulieren van de deelnemers en bepalen welke verzorgingseisen aan deelname verbonden zijn.

Tijdens de activiteiten is een deel van de adviseurs van het Medisch Team achterwacht voor de reis/recreatieleiding en verpleegkundigen op de vakanties en logeerweekenden. Waar nodig kunnen de verpleegkundigen een beroep op hen doen.

Cliëntenraad

Ongeveer 30 deelnemers of ouders/ verzorgers vormen samen momenteel de cliëntenraad. De cliëntenraad is een orgaan dat Wielewaal raadpleegt bij haar bedrijfsvoering en activiteitenaanbod. Wielewaal bevraagt de cliëntenraad regelmatig, maar minimaal 2 maal per jaar over diverse onderwerpen. Tevens kan de cliëntenraad zelf onderwerpen aandragen. De cliëntenraad bewaakt in het bijzonder de belangen van de deelnemers van Stichting Wielewaal.

Vacature in Clientenraad
Wil jij ook meedenken over de activiteiten van Wielewaal en ben jij 14 jaar of ouder, rechtsbekwaam en ben je in de afgelopen 2 jaar mee geweest met Wielewaal of ga je binnenkort mee? Of ben je een ouder/verzorger en wil je meepraten over de bedrijfsvoering en activiteitenaanbod van Wielewaal?
Mail dan naar info@wielewaal.nl en meld je aan voor de cliëntenraad.

Gedragsteam

Het gedragsteam bestaat uit een gedragswetenschapper, kind- en jeugdpsychiaters en een begeleider gedragsproblematiek. De gedragsteamleden zetten zich volledig vrijwillig in voor Wielewaal en hebben naast hun professionele werkervaring, ruime ervaring binnen Wielewaal. Het gedragsteam adviseert de begeleiders en recreatieleiders hoe te handelen bij gedragsvraagstukken. Hierbij is het advies gericht op preventief handelen en op het meedenken in de uitvoering van het werk. Waar nodig hebben zij afstemming met teamleden van het medisch team.

Adresgegevens kantoor Hilversum

Stichting Wielewaal
Regentesselaan 20-26
1217 EG Hilversum
T 088 1 22 44 00 (ma t/m vr 09:00 – 17:00 uur)
E info@wielewaal.nl
Bankrekening NL32INGB0003733847
Bankrekening NL02TRIO0784714967
KvK nummer 41177312