Keurmerken

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Stichting Wielewaal (KvK 41177312) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Via het boekingsformulier ga je akkoord met de voorwaarden.

De navolgende bepalingen zijn door Stichting Wielewaal zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Stichting Wielewaal (KvK 41177312) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Stichting Wielewaal (KvK 41177312) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Je kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons geoerganiseerde reis:

  • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een
    calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  •  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een
    calamiteit de reis moeten aanpassen of vervroegd moeten repatriëren.

Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

Certificaat afgegeven op 24-02-2010 door DNV Certification B.V.

Hercertificatie afgegeven vanaf 25 februaru 2022

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. De kwaliteitsbeoordeling is onafhankelijk en betrouwbaar.
Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit op structurele wijze te sturen. Vanuit Wielewaal willen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren én die van de interne organisatie. De eigen processen van Wielewaal zijn hierbij het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is de tevredenheid van deelnemers en vrijwilligers over de kwaliteit van de diensten van Wielewaal.

HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en ook voor Wielewaal. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Stichting Wielewaal werkt met het normenschema ‘gehandicaptenzorg’.

De praktische uitwerking van het keurmerk gebeurd veelal achter de schermen, denk hierbij aan het opstellen van beleid, protocollen of het uitwerken van processen en inspecties.
Voor deelnemers en vrijwilligers is het keurmerk vooral zichtbaar voor, tijdens en na de Wielewaal activiteit (vakantie, logeren of dagopvang). Denk hierbij aan:
• het invullen van de inschrijfgegevens in Mijn Wielewaal;
• het uploaden van verklaringen en/of protocollen (bijvoorbeeld het epilepsieprotocol) in Mijn Wielewaal;
• het inleveren van een overdrachtsformulier aan de reisleiding;
• en het invullen van tevredenheidsonderzoeken.

Wielewaal stelt de deelnemer en vrijwilliger centraal met dit keurmerk. Wielewaal werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

 

Erkenning leerbedrijf SBB

Stichting Wielewaal heeft voor een groot aantal mbo-opleidingen het certificaat erkend leerbedrijf. Deze certificering is opnieuw afgegeven in juni 2019 en geldt voor een periode van drie jaar. Deze certificering houdt in dat jij als student op ons kantoor in Hilversum  een stage kunt lopen. Kijk hier voor het aanbod.