Waarom Wielewaal?

• Gezelligheid

• Aandacht

• Leuke activiteiten

• Goede begeleiding

• Iedereen doet mee

Missie & Visie

Missie

De leefwereld van mensen met een beperking vergroten, door het organiseren van vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang waarin ze in een groep erop uit gaan en ervaringen opdoen die thuis niet binnen handbereik liggen.

Visie

Vrijetijdsbesteding draagt bij aan het welbevinden van mensen met een beperking. De groepsactiviteiten – met een 1 op 1 begeleiding door vrijwilligers – zorgen voor bijzondere aandacht, die in het dagelijks leven van mensen met een beperking niet altijd mogelijk is. Deze unieke aandacht maakt écht meedoen mogelijk.

 Wielewaal geeft invulling aan deze visie door middel van de volgende doelstellingen:

  • Het organiseren van vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang. Wielewaal creëert een plek waar mensen met een beperking kunnen ontspannen, sociale contacten kunnen leggen en het beste uit zichzelf kunnen halen.
  • Het bieden van respijtzorg voor ouders of mantelzorgers. Door de zorg tijdelijk over te nemen, vergroot Wielewaal ook hun de leefwereld en bewegingsvrijheid en die van eventuele broertjes of zusjes.
  • Het bieden een unieke en inspirerende plek voor stagiaires en vrijwilligers. Wielewaal creëert een positieve groepsdynamiek: iedereen doet mee.

Jaarverslag 2020

Verbinding en continuïteit

Wielewaal kijkt terug op een jaar met veel tegenstellingen. 2020 zou in alle opzichten het jaar van de groei worden; groei in deelnemers, groei in gemotiveerde vrijwilligers en groei in prachtige bestemmingen en programma’s voor onze vakantie- en respijtactiviteiten. Wij waren er klaar voor!

In de corona realiteit was er in eerste instantie vooral sprake van restricties, protocollen en een lockdown. Wielewaal heeft gekozen voor een jaar van verbinding en continuïteit met een focus op wat wél mogelijk is.

Door het vertrouwen en de financiële steun van donateurs, sponsors en fondsen hebben we onder extreme omstandigheden toch de verbinding in stand gehouden met en tussen deelnemers en vrijwilligers. We gaan 2021 in met het vertrouwen dat we corona achter ons kunnen laten en de vitaliteit voor zowel de deelnemers als Wielewaal zélf kunnen herstellen.