Waarom Wielewaal?

• Gezelligheid

• Aandacht

• Leuke activiteiten

• Goede begeleiding

• Iedereen doet mee

Missie & Visie

Missie

De leefwereld van mensen met een beperking vergroten, door het organiseren van vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang waarin ze in een groep erop uit gaan en ervaringen opdoen die thuis niet binnen handbereik liggen.

Visie

Vrijetijdsbesteding draagt bij aan het welbevinden van mensen met een beperking. De groepsactiviteiten – met een 1 op 1 begeleiding door vrijwilligers – zorgen voor bijzondere aandacht, die in het dagelijks leven van mensen met een beperking niet altijd mogelijk is. Deze unieke aandacht maakt écht meedoen mogelijk.

 Wielewaal geeft invulling aan deze visie door middel van de volgende doelstellingen:

  • Het organiseren van vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang. Wielewaal creëert een plek waar mensen met een beperking kunnen ontspannen, sociale contacten kunnen leggen en het beste uit zichzelf kunnen halen.
  • Het bieden van respijtzorg voor ouders of mantelzorgers. Door de zorg tijdelijk over te nemen, vergroot Wielewaal ook hun de leefwereld en bewegingsvrijheid en die van eventuele broertjes of zusjes.
  • Het bieden een unieke en inspirerende plek voor stagiaires en vrijwilligers. Wielewaal creëert een positieve groepsdynamiek: iedereen doet mee.

Jaarbericht 2022

Wielewaal heeft dit jaar gekozen voor het splitsen van het jaarverslag in een financiële jaarrekening en een maatschappelijk jaarbericht.

We zijn nog druk bezig met de financiële afhandeling van 2021 dus de jaarrekening laat nog even op zich wachten.

We zijn trots op ons jaarbericht in de vorm van een infographic waar je alle informatie over Wielewaal in één oogopslag kan vinden.

Standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende instellingen

De ANBI regelgeving is sinds maart 2021 aangescherpt. Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Vanaf 2021 moeten grote ANBI’s gebruik maken van standaardformulieren voor het publiceren van hun gegevens. Vandaar dat Wielewaal het standaarformulier publicatieplicht op de eigen website publiceert.