Copyright

© De informatie van deze website mag niet worden gekopieerd of gebruikt voor andere doeleinden dan Wielewaalactiviteiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Wielewaal.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Wielewaal niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Wielewaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of de informatie op de site.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichting Wielewaal geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.