De nieuwe campagne van Social Work (https://www.sociaalwerknederland.nl/) maakt duidelijk hoe belangrijk sociaal werk is voor de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze samenleving. En wat de gevolgen zijn als er geen vangnet is voor mensen die dat nodig hebben.

Hoog maatschappelijk rendement van sociaal werk

Uit analyse van een groot aantal sociaalwerkprojecten blijkt dat elke euro investering de samenleving € 1,60 oplevert. Met meer welzijn hebben mensen bijvoorbeeld minder zorg nodig bij de GGZ, jeugdzorg en ziekenhuizen. Sociaal werk is het begin van de positieve spiraal en herstel van vertrouwen.

Het Light project is een mooi voorbeeld

waardering Wielewaal 2021Zo hebben in 2021 het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente Haarlem gesignaleerd dat kinderen met een lichte gedragsstoornis tussen wal en schip raken en zijn daarom in samenwerking met Wielewaal het Light Project gestart.

In de gemeente Haarlem is bij Centrum Jeugd en Gezin een groep kinderen in beeld waar gezinsproblematiek ernstige vormen heeft aangenomen als gevolg van de coronapandemie. Deze kinderen hebben een lichte gedragsstoornis, zoals ADHD of autisme, en door gebrek aan opvang in de lockdown-periodes zijn hun sociaal-emotionele problemen verergerd. Dat heeft zijn weerslag op de thuissituatie.

 

 

Logeerweekenden en dagopvang om uithuisplaatsing te voorkomen

Om ouders en kinderen verlichting te bieden en daarnaast te werken aan de ontwikkeling is respijtzorg nodig. De gemeente wil heftige en dure maatregelen, zoals uithuisplaatsing, voorkomen en heeft er daarom voor gekozen om deze kinderen te laten deelnemen aan logeerweekenden en dagopvang georganiseerd door Stichting Wielewaal.

Heeft u interesse in samenwerking met Stichting Wielewaal? Op onze website kunt u lezen wat voor samenwerkingspartners we hebben. https://www.wielewaal.nl/samenwerking/

Wij staan altijd open voor een gesprek dus mail naar info@wielewaal.nl