waardering Wielewaal 2021

Waardering voor Wielewaal onveranderd hoog

Ieder jaar houdt Stichting Wielewaal een onderzoek onder de deelnemers en de vrijwilligers. Wij willen graag weten of de deelnemers onze activiteiten waarderen. Maar ook of we onze doelen halen zoals vriendschappen bouwen en grenzen verleggen. Tenslotte willen we weten of onze vrijwilligers het Wielewaal nog steeds voelen.

Ondanks de Corona periode waarin wij 2 jaar onze activiteiten niet of niet helemaal konden uitvoeren, zien we een positieve ontwikkeling. De waardering voor Wielewaal blijft onveranderd hoog. Er ontstaan vriendschappen tussen de deelnemers onderling en tussen vrijwilligers en deelnemers. De vrijwilligers hebben nog teeds een groot gevoel van verbondenheid met Wielewaal. We delen in het kort de belangrijkste conclusies:

Deelnemers waarderen de persoonlijke aandacht

  • De deelnemers doen mee aan de Wielewaal activiteiten vanwege de persoonlijke aandacht, gezelligheid en de leuke activiteiten. Voor respijt komt daar nog het woord ‘adempauze’ bij.
  • 44% vakantiedeelnemers hebben buiten Wielewaal om, contact met andere deelnemers en 31% met vrijwilligers.
  • 44% respijtdeelnemers maken nieuwe vrienden door Wielewaal.
  • De deelnemers geven Wielewaal een 7,7

Vrijwilligers raden Wielewaal bij andere vrijwilligers aan

  • 72% raadt Wielewaal bij andere potentiële vrijwilligers aan.
  • Het contact met deelnemers is gegroeid naar 30% (was 24%).
  • Gevoel van verbonden zijn aan Wielewaal is gegroeid naar 78% (was 72%)
  • 72% is van plan in 2022 weer met Wielewaal mee te gaan (was 62%)
  • De vrijwilligers geven Wielewaal een 7,4

Wielewaal is erg trots op deze resultaten. Met dank aan alle deelnemers en vrijwilligers die voor ons de vragenlijst hebben ingevuld.