Nederland heeft op 17 juni Rick Brink als eerste Minister van Gehandicaptenzaken van Nederland gekozen. Rick gaat zich sterk maken voor de bijna twee miljoen Nederlanders met een handicap. Hij gaat ervoor zorgen dat het normaal is om anders te zijn. Samen met een team van mediaspecialisten gaat hij de zichtbaarheid vergroten in Nederland en zaken veranderen.

Stichting Wielewaal heeft Rick een hartelijke gelukwens toegestuurd en probeert hem bij het werk van de stichting te betrekken.

Wat gaat de minister doen?

Komende zomer zal de minister een zomertour maken door Nederland en zich vooral richten op het leggen van contacten met mensen, organisaties en instanties om de prioriteiten te bepalen voor het jaarplan, dat in september zal worden gepresenteerd.

Via deze website is de nieuwsbrief van de minister ook te vinden.