Beste deelnemers en begeleiders,

Zoals zo veel bedrijven wordt ook Wielewaal getroffen door de gevolgen van het Corona virus. Wielewaal biedt respijt zorg aan kinderen en jongeren van 4-20 jaar én hun ouders/verzorgers.  We zijn ons bewust dat de logeerweekenden voor zowel ouders als deelnemers erg belangrijk zijn en spannen ons in om onze dienstverlening zo goed mogelijk te blijven leveren. We nemen daarbij uiteraard de richtlijnen van RIVM/Overheid in acht. Volgend op de zondag 15 maart gecommuniceerde maatregelen van de overheid, geldt voor de logeerweekenden dat:

  • Een deel van de locaties is inmiddels gesloten waardoor we op die locatie geen logeerweekenden kunnen aanbieden.
  • Wielewaal is in gesprek met een aantal geïsoleerde locaties over de mogelijkheden om die locaties open te houden en het aantal beschikbare plaatsen eventueel uit te breiden.
  • Daarnaast inventariseren we welke begeleiders beschikbaar èn gezond zijn.
  • Woensdag 18 maart hebben we een definitief overzicht van beschikbare locaties en begeleiders waarna we de deelnemers kunnen informeren of en zo ja waar er een plek vrij is dit weekend.
  • We monitoren de situatie dagelijks.

We vragen jullie nog even geduld te hebben en ons de ruimte te geven het zo goed mogelijk voor iedereen te regelen. Alvast bedankt voor jullie begrip en de vele ondersteunende reacties.

Het Wielewaal Respijt team

PS: Alle ingeroosterde begeleiders ontvangen nog aanvullende hygiëne instructies.