Mallorca-2

 

Prijsverhoging vakanties 2010: zorg dat je voorbereid bent!

23-02-2009

Wielewaal wil graag dat iedereen kan deelnemen aan de activiteiten. Helaas kosten vakanties voor mensen met een beperking nu eenmaal meer dan vakanties voor mensen zonder beperking. Denk maar eens aan de aangepaste accommodatie, aangepast vervoer en werving, opleiding, vervoer en verblijf voor vrijwilligers. Wielewaal noemt dit meerkosten. In totaal bedragen de meerkosten 56% van de totale kosten. Een belangrijke doelstelling van Wielewaal is dat de meerkosten van een vakantie niet door de deelnemer zelf worden betaald. Op deze manier betaalt de deelnemer een prijs voor de vakantie die ongeveer gelijk is aan een vakantieprijs voor mensen zonder beperking. Wel zo eerlijk, toch?

 

MEERKOSTEN VANUIT FONDSEN STEEDS MOEILIJKER

De afgelopen jaren heeft Wielewaal intensief geprobeerd om kosten te verlagen door het verkrijgen van bijdragen uit fondsen, sponsoring door bedrijven en acties door vrijwilligers. In 5 jaar tijd is de bijdrage uit fondsen gegroeid van 20% tot bijna 30% van de totale kosten in 2008. De laatste jaren merkt Wielewaal dat het werven van fondsen steeds moeilijker wordt en dat onze ideaaldoelstelling, namelijk alle meerkosten vergoed krijgen, niet gehaald zou worden. Het bedrag dat bij fondsen geworven moet worden wordt elk jaar groter, mede door de groei van het aantal deelnemers.

Omdat het zo moeilijk is, is de bijdrage vanuit fondsen per vakantie in 2009 verlaagd naar 26% van de vakantieprijs. Dit is terug te vinden in de prijsbijlage bij de gids. Wielewaal is ook kwetsbaar door het werven van fondsen. Omdat Wielewaal geen winst wil maken, moet alles volgens plan verlopen. Wanneer een fonds besluit om geen bedrag meer toe te kennen is dit voor Wielewaal direct een groot probleem. We hebben immers geen 'spaarpot' om dit gat te vullen.

MEERKOSTEN BETALEN VANUIT AWBZ BIEDT UITKOMST

Omdat de doelstelling van een betaalbare vakantie voor Wielewaal erg belangrijk is, zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Een heel belangrijke actie hierin was het verkrijgen van een eigen AWBZ-erkenning. Al jaren vond Wielewaal het vreemd dat de woonvorm van een deelnemer geld krijgt vanuit de AWBZ, terwijl de deelnemer bij ons zorg krijgt. Het lijkt alsof de AWBZ-indicatie van de woonvorm is in plaats van van de deelnemer! Wielewaal vindt dit oneerlijk en heeft daarom actie ondernomen. Omdat Wielewaal nu een AWBZ-erkende organisatie is en tijdens de vakanties AWBZ-zorg levert, kan ook het persoonsgebonden budget (PGB) of het budget dat een instelling krijgt voor Zorg In Natura (ZIN) gebruikt worden tijdens de vakantie. Op deze manier betaalt de vakantieganger een 'normale' vakantieprijs en worden de extra zorgkosten betaald vanuit de AWBZ. Wielewaal maakt zo gebruik van reguliere gelden en hoeft geen fondsen meer te werven. Daarnaast blijkt dat het bedrag waar een deelnemer recht op heeft vanuit de AWBZ aanzienlijk hoger is dan de 26% die Wielewaal nu werft bij fondsen. In een groot aantal gevallen zullen de totale meerkosten vergoed kunnen worden vanuit de AWBZ!

VERHOGING VAKANTIEPRIJS IN 2010

Over het algemeen hebben vakantiegangers die behoefte hebben aan de 1 op 1 begeleiding van een Wielewaalvakantie ook recht op een AWBZ-indicatie. Voor alle vakantiegangers zou het daarom mogelijk moeten zijn PGB of ZIN in te zetten om de vakantieprijs te verlagen. Het is dan ook niet langer nodig geld vanuit fondsen hiervoor te gebruiken. Het voordeel zou dan immers dubbelop zijn: geld vanuit de AWBZ plus geld vanuit de fondsen. Met deze nieuwe mogelijkheid zal Wielewaal de fondsenbijdragen per vakantie daarom met ingang van de zomergids 2010 schrappen. Dit houdt in dat de vakantieprijs die in 2010 in de gidsen zal staan minimaal 26% hoger zal zijn dan dit jaar! Door dit nu al aan te kondigen hoopt Wielewaal dat iedereen hier voldoende op is voorbereid en zelf al actie gaat ondernemen.

WAT DOET WIELEWAAL?

 

- Wielewaal zoekt dit jaar uit op welke manier AWBZ-indicaties het beste ingezet kunnen worden tijdens de vakanties, hoe met woonvormen samengewerkt kan worden en hoe dit intern verwerkt kan worden.

- Wielewaal sluit contracten met zorginstellingen, zodat cliënten tijdens de vakantie gebruik kunnen maken van ZIN. Dit doet zij door zelf contact te zoeken met zorginstellingen, maar ook door op verzoek van vakantiegangers contact te leggen met zorginstellingen.

- De vakantieprijzen zullen in 2010 met minimaal 26% stijgen, maar Wielewaal wil uiteraard dat vakantiegangers hier niet de dupe van worden. We verwachten dat iedereen zelf zijn best doet om een deel van de vakantie vanuit de AWBZ vergoed te krijgen. Voor die gevallen waarin aangetoond kan worden dat dit echt niet lukt, wordt gezocht naar een oplossing.

WAT KAN DE VAKANTIEGANGER DOEN?

- Wanneer je gebruik maakt van een PGB kun je dit inzetten voor de betaling van (een deel van) je vakantie. Het PGB komt uit het geld van de AWBZ. Wanneer je een deel van de vakantie vanuit PGB betaalt hoef je dus minder geld zelf te betalen.

- Maak je gebruik van ZIN, bijvoorbeeld voor verblijf in een woonvorm? Vraag dan aan je woonvorm of deze een samenwerkingsovereenkomst wil sluiten met Wielewaal. Volg het stappenplan.

- Wil je woonvorm niet meewerken? Meld het dan bij Wielewaal. Wij zullen ons uiterste best doen om met zoveel mogelijk woonvormen een contract aan te gaan. Jij als cliënt hebt immers recht op de zorg, ook tijdens de vakantie. Je kunt hiervoor ook in overleg gaan met de ouder- of cliëntenraad van je zorginstelling. Samen sta je sterker!

- Wielewaal wil graag een goed beeld krijgen van hoeveel mensen gebruik willen en kunnen maken van de AWBZ. In de enquête voor deelnemers staan hierover enkele vragen. Je helpt ons een stuk op weg als je de enquête invult.

 

 
ISO 9001 HKZ  
       
Oproepen
Vrijwilligers gezocht komende tijd
01-02-2019

Vacature: recreatieleiders en verpleegkundigen
11-01-2019

Kun jij ergens een poster ophangen?
01-04-2017

meer oproepen... 
Nieuws
Brochures online
01-11-2018

ISA GROUP zorgt voor glimlach
20-09-2018

MatchT adopteert eerste Wielewaalmoment
11-09-2018

Vrijwilligerswerk voor gezonde werknemers
03-09-2018

meer nieuws... 
Vakantiebelevenissen
Wielewaal bij GLOW!
16-11-2018

De leukste baan van de wereld
08-10-2018

Taart en buiten spelen in Barendrecht
20-09-2018

Fotorondje Waddeneilanden
02-09-2018

meer belevenissen...