Zeilen

 

Project 'Wielewaal & WMO' - de stand van zaken

27-02-2013

Sinds 2011 voert Wielewaal het project Wielewaal & WMO uit. Hiermee bereidt Wielewaal zich voor op de decentralisatie van AWBZ naar WMO. Hieronder leggen we uit wat dit inhoudt en hoe het met het project gaat.

AWBZ NAAR WMO: WAT HOUDT DAT IN?
Veel van onze deelnemers hebben voor begeleiding recht op geld uit de AWBZ. Ze kunnen dit ook gebruiken voor de (gedeeltelijke) betaling van hun Wielewaalactiviteiten. Door een verandering in de wetten hebben veel deelnemers voor begeleiding en waarschijnlijk ook verzorging in de toekomst geen recht meer op geld uit de AWBZ, maar uit de WMO. Wielewaal probeert hen te helpen door ervoor te zorgen dat ook het geld uit de WMO dan gebruikt kan worden voor de betaling van hun Wielewaalactiviteiten. Op deze manier hoopt Wielewaal de activiteiten voor iedereen betaalbaar te houden.

KINDEREN & OUDERS OP DE KAART GEZET
Het WMO geld wordt beheerd door de gemeenten. Bij het begin van het project wilden we daarom in gesprek gaan met gemeenten over dit onderwerp. Een van de onderdelen van de WMO is ‘respijtzorg’ oftewel het ontlasten van mantelzorgers. Hierbij merkten we al snel dat gemeenten zich er helemaal niet van bewust waren dat kinderen met een beperking (en hun ouders) ook tot deze doelgroep behoren. Wielewaalactiviteiten zijn bij uitstek geschikt voor het leveren van respijtzorg aan ouders en verzorgers. Denk maar aan een kind dat een dag komt spelen op een kinderthemaweek of een weekend komt logeren, waardoor ouders tijd hebben om even bij te tanken en aandacht te besteden aan de andere gezinsleden. De eerste stap was dus gemeenten hier bewust van maken.

Dit is gelukt door o.a. gesprekken met het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ze zijn zelfs op bezoek gekomen op kinderthemaweken en daar in gesprek gegaan met ouders. Het resultaat is dat er een handreiking is gemaakt voor ambtenaren die met de WMO aan de slag gaan, waarbij ook respijtzorg voor ouders van kinderen met een beperking is meegenomen. Een mooi resultaat, waar alle organisaties die met respijtzorg te maken hebben de vruchten van kunnen plukken.
Wielewaal is hierbij en bij de beantwoording van Tweede Kamervragen zelfs als goed voorbeeld genoemd! Het ministerie was vooral onder de indruk van Wielewaal door: het aanbod van activiteiten waarin deelnemers steeds door kunnen stromen, het werken op maat, het efficiënt werken door in verschillende regio’s hetzelfde te doen, het werken met vrijwilligers en het gebruiken van bestaande accommodaties.

SUBISIDIES ONTVANGEN
In Alkmaar en Tilburg heeft Wielewaal in 2012 een collectieve WMO-subsidie voor de kinderthemaweken ontvangen, waardoor verschillende kinderen zonder AWBZ indicatie toch naar de kinderthemaweken konden komen. Daarnaast is geprobeerd om in omliggende gemeenten subsidies voor individuele kinderen aan te vragen. Wielewaal blijft hiermee bezig.

Door de val van het kabinet in juni is de wetswijziging stil komen te liggen en kon Wielewaal niet verder met het maken van afspraken met gemeenten. Wel zijn we in gesprek gebleven en hebben samenwerkingspartners gezocht. Zo zijn we in Tilburg de kinderthemaweken bijvoorbeeld samen met een partner uit gaan voeren en gaan we in Haarlem samenwerken met een partner voor de logeerweekenden. Met deze partners werken we ook samen op WMO-gebied.

VERVOLG
In 2013 gaat Wielewaal verder met dit project. We willen de voortrekkersrol blijven houden. Er worden bij diverse gemeenten collectieve subsidies aangevraagd. Van de gemeenten Alkmaar en Langedijk hebben we inmiddels al een subsidie ontvangen. Samen met deelnemers uit o.a. Woerden, Houten en Woudenberg wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een individuele subsidie. Met de ervaringen die we zo op doen zullen we andere deelnemers informeren hoe ze zelf contact op kunnen nemen met hun gemeente. Wielewaal blijft op zoek naar samenwerkingspartners om zo samen op te trekken naar gemeenten en blijft aandacht voor dit onderwerp vragen bij o.a. ministerie en gemeenten.

HEB JIJ POLITIEKE CONTACTEN?
Heb jij contacten met (landelijke) politieke partijen? Laat het ons weten. Wij ontvangen ze graag voor een werkbezoek op onze activiteiten.

Meer details over het verloop van het project zijn te lezen in het jaarverslag 2012 van Wielewaal. Dit verschijnt eind maart op de website.

 
ISO 9001 HKZ  
       
Oproepen
Vrijwilligers gezocht komende tijd
21-05-2019

Vrije plaatsen reisleiders en verpleegkundigen
21-05-2019

Vacature: recreatieleiders en verpleegkundigen
16-04-2019

Kun jij ergens een poster ophangen?
01-04-2017

meer oproepen... 
Nieuws
Brochures online
01-11-2018

ISA GROUP zorgt voor glimlach
20-09-2018

MatchT adopteert eerste Wielewaalmoment
11-09-2018

Vrijwilligerswerk voor gezonde werknemers
03-09-2018

meer nieuws... 
Vakantiebelevenissen
Wielewaal bij GLOW!
16-11-2018

De leukste baan van de wereld
08-10-2018

Taart en buiten spelen in Barendrecht
20-09-2018

Fotorondje Waddeneilanden
02-09-2018

meer belevenissen...