Light Project

Samen met Centrum Jeugd en Gezin

Uit onderzoek van het NSGK blijkt dat 72% van de kinderen met een handicap aangeeft als gevolg van de coronacrisis eenzamer te zijn dan ooit. In de gemeente Haarlem is bij Centrum Jeugd en Gezin een groep kinderen in beeld waar gezinsproblematiek ernstige vormen heeft aangenomen als gevolg van de coronapandemie. Deze kinderen hebben een lichte gedragsstoornis, zoals ADHD of autisme, en door gebrek aan opvang in de lockdown-periodes zijn hun sociaal-emotionele problemen verergerd. Dat heeft zijn weerslag op de thuissituatie.

Logeerweekenden en dagopvang om uithuisplaatsing te voorkomen

Naast gezinsproblematiek heeft het afgelopen jaar ertoe geleid dat bij veel kinderen de ontwikkeling is gestagneerd door beperkte schoolgang of dagopvang. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente Haarlem hebben gesignaleerd dat kinderen met een lichte gedragsstoornis tussen wal en schip raken en zijn daarom in samenwerking met Wielewaal het Light Project gestart.
Om ouders en kinderen verlichting te bieden en daarnaast te werken aan de ontwikkeling is respijtzorg nodig. De gemeente wil heftige en dure maatregelen, zoals uithuisplaatsing, voorkomen en heeft er daarom voor gekozen om deze kinderen te laten deelnemen aan logeerweekenden en dagopvang georganiseerd door Stichting Wielewaal.

Wielewaal biedt op vier locaties in Noord-Holland respijtactiviteiten aan, in Haarlem, Haarlemmerliede, De Rijp en Wijk aan Zee. Hier kunnen de kinderen een weekend logeren of in de schoolvakanties een dagje meedraaien met de vakantiedagopvang. Er nemen 5 gezinnen deel aan het Light Project en dit verloopt succesvol. Inmiddels heeft de gemeente Heemstede ook interesse getoond en zijn we bezig met een uitbreiding van het project.

Respijtzorg in Noord-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sint Jacobs Godshuis
Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis
Stichting Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen