Klachten

Het kan zijn dat je als deelnemer, ouder/vertegenwoordiger of vrijwilliger een keer minder tevreden bent over Wielewaal. Als dat zo is dan horen wij dit graag van jou. Geef zo snel mogelijk aan waarover je niet tevreden bent. Dit kan direct bij je reis-, recreatieleider of verpleegkundige. Dat kan ook bij een medewerker van kantoor. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Wanneer dit niet lukt of je bent niet tevreden met de oplossing, dan kun je een klacht indienen.

Een klacht indienen, hoe doe ik dat?

Een klacht stuur je (schriftelijk), uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de activiteit, naar Stichting Wielewaal, klachtenfunctionaris o.v.v. klacht, Regentesselaan 20-26, 1217 EG  Hilversum of per mail naar klachten@wielewaal.nl. We nemen dan bij voorkeur telefonisch contact met je op om je klacht te bespreken. Uiterlijk binnen één maand willen we samen tot een oplossing komen.

Mocht je niet tevreden zijn over de oplossing, dan bestaat de mogelijkheid de klacht formeel in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie waar Wielewaal bij aangesloten is. De klachtenfunctionaris kan jou hierover adviseren en daarbij helpen.

Als laatste bestaat de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de geschillencommissie (afdeling ‘reizen’of ‘zorg’) via www.degeschillencommissie.nl.

Verbetersuggesties
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je geen klacht hebt, maar wel iets gezien hebt dat anders of beter kan. Graag horen wij je verbetersuggesties opdat wij onze dienstverlening blijvend kunnen verbeteren. Je kunt ons hierover bellen op 088 122 44 00 of een mail sturen naar info@wielewaal.nl.