Als gevolg van de coronapandemie en de lockdownperiodes neemt de eenzaamheid bij kinderen en jongeren met een beperking toe. Veel thuis zitten maakt hun wereld kleiner. De vrienden en begeleiders van de dagopvang of op school zien ze veel minder of alleen online. Naast eenzaamheid zien we ook dat deze kwetsbare groep in hun ontwikkeling stil komt te staan.

Stichting Wielewaal organiseert respijtzorg voor kinderen en jongeren met een beperking. Juist in een periode waarin de eenzaamheid toeneemt is het belangrijk om te zorgen voor contact met de omgeving en activiteiten die nieuwe prikkels geven. Daarnaast zorgt respijtzorg voor een duurzame ondersteuning van de ouders of verzorgers. Het zorgen voor een kind met een beperking gaat 24 uur per dag door. Door deze kinderen een logeerweekend te bieden of een dag opvang in de schoolvakanties hebben ouders even tijd voor zichzelf en voor eventuele broertjes en zusjes. Gezinnen vertellen dat zij enorm geholpen zijn door deze adempauze.

Interactieve respijtzorg in Rotterdam en Utrecht

Met het project Nieuw Perspectief zorgen we voor een programma dat de deelnemers interactieve en vooral ook leuke uitdagingen biedt. Zo organiseert Wielewaal in de regio’s Utrecht, Rotterdam en Arnhem respijtzorg met een nieuw en stimulerend activiteitenprogramma. Met dit project zetten we in op het bieden van nieuwe ervaringen zodat de wereld van de deelnemers weer een stukje groter wordt en daarnaast richten we ons op samen koken, sporten en muziek maken.

We gaan duurzame samenwerkingen aan op lokaal niveau, zo werken we in Rotterdam samen met cateraar Chef’s label om kookworkshops te organiseren voor de deelnemers én de vrijwilligers. Daarnaast krijgen de deelnemers sportles van een professionele trainer verzorgt Stichting Groev interactieve muzieksessies waarbij alles wat geluid maakt wordt ingezet voor een oorverdovend resultaat. Op deze manier bieden we onze deelnemers plezier, stimuleren we hen in hun ontwikkeling en geven we ze nieuwe ervaringen mee.

Het project Nieuw Perspectief van Wielewaal maakt deel uit van de gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid van het Oranje