Vandaag is het Wereldgehandicapten Dag.  Deze dag is bedoeld om de discussie over gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden.

Helaas blijkt in de dagelijkse praktijk dat de groep van mensen met een beperking juist steeds meer
buiten de maatschappij komen te staan. Ze hebben vaak geen betaalde baan en hebben te maken met armoede en eenzaamheid.

Stichting Wielewaal gelooft in het vergroten van de leefwereld van mensen met een beperking, door
het organiseren van vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang. Wij bouwen
aan een maatschappij waarin iedereen mee doet! Kijk op www.stichtingwielewaal.nl
voor ons verhaal.

Lees ook het persbericht van Handicap.nl over de waardering voor hun vrijwilligers.

 

Persbericht_Gebaar van waardering voor vijfhonderd mantelzorgers (DEF)