Wil je de zorgkosten die je maakt aftrekken? Dan moet je hiervoor aangifte doen

Informatie van Belastingdienst.nl:
Doet u extra uitgaven voor de verzorging van een ernstig gehandicapte tijdens de weekenden of vakanties? Deze uitgaven mag u aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De ernstig gehandicapte is 21 jaar of ouder.
  Wordt hij/zij 21 jaar in de loop van het jaar? Dan trekt u alleen de kosten af die u maakt vanaf de dag dat hij/zij 21 wordt.
 • De ernstig gehandicapte verblijft meestal in een Wlz-instelling (Wlz: Wet langdurige zorg).  Maar u verzorgt hem/haar in het weekend en tijdens vakanties. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op een vakantieadres.
 • De uitgaven worden niet vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekering. Uitgaven die u nog vergoed krijgt, mag u niet aftrekken.

U mag de volgende kosten aftrekken als uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten:

 • Uitgaven voor het halen en brengen met de auto
  Hiervoor geldt een aftrek van € 0,19 per kilometer (in 2019, 2018 en 2017). U neemt altijd de afstand van huis naar de verzorgingsinstelling en terug, ook al reist u bijvoorbeeld in vakanties over een andere afstand.
 • Extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij u
  Hiervoor geldt een aftrek van € 10 per dag (in 2019, 2018 en 2017). De dagen waarop de ernstig gehandicapte wordt gehaald of gebracht, tellen ook mee.

Aftrek Zorgkosten

 • Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit de specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt.
 • Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u per jaar welke kosten aftrekbaar zijn.

  Bovenstaande informatie komt direct van de Belastingdienst.

Gespecificeerde factuur van Wielewaal voor de aangifte van zorgkosten bij de Belastingdienst

Wanneer u een gespecificeerde factuur wenst voor de belastingdienst kunt u een mail sturen naar info@wielewaal.nl. Hiervoor wordt mogelijk een geringe bijdrage gevraagd.
Voor verder informatie verwijzen wij u naar uw belastingadviseur en/of de belastingdienst.