Daniëlle Schutgens, directeur Handicap.nl

De kracht van Partnership

HandicapNL is trots op de samenwerking met Wielewaal. Wij zijn in onze huidige opzet redelijk nieuw, maar hebben al een hele historie samen. HandicapNL steunt het werk van Wielewaal sinds 2004. Wat ons heel erg aanspreekt, is dat de doelgroepen heel divers zijn en dat Wielewaal er ook voor de mantelzorgers is. Dat zijn ook belangrijke punten binnen de nieuwe strategie van HandicapNL. Wij vinden het belangrijk dat de gehandicapte zelf groeit, zich ontwikkelt, zelfvertrouwen krijgt en een sociaal netwerk om zich heen creëert. Net zo belangrijk is het dat de mantelzorgers en de familie in hun kracht blijven staan. Al die facetten zitten in het type dienstverlening van Wielewaal. Dat maakt dat wij al zolang partners van elkaar zijn.

"Een partnership is meer dan een 'normale' samenwerking."

HandicapNL en Wielewaal zijn meer een partnership aangegaan dan een ‘normale’ samenwerking. Daarin zit een groot verschil. Vroeger kenden we een bedrag toe voor een specifieke activiteit. In onze nieuwe visie vinden we dat we veel intensiever met onze aandragers moeten omgaan. Omdat we willen dat er veel meer dan vroeger een win/win ontstaat in de samenwerking. We willen garant staan voor een langere periode, want het jaarlijks opnieuw aanvragen geeft enorm veel administratieve rompslomp en onzekerheid. Dat kan ook, omdat we al zo lang bij jullie betrokken zijn.

Effecten meten van projecten

We willen ook intensiever samenwerken in de uitvoering van de projecten. Met als doel om samen te onderzoeken wat nu de impact is van die vakanties die jullie de mensen aanbieden. We hebben daar al de eerste gegevens van gezien. We kijken dan specifiek wat het met de kinderen doet en wat de voordelen zijn voor hun naasten. Wat voor impact heeft het op hun sociale ontwikkeling. Omdat we daar samen een model naast hebben gelegd, kunnen we er ook meer de vinger op leggen en de resultaten meten. Dat helpt Wielewaal om aan de achterban te kunnen laten zien wat het effect is. En andersom helpt het ook als middel om onze doelrealisatie kracht bij te zetten. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Dat is waar het partnership uit blijkt. We zijn dus continu op zoek naar methoden die elkaar wederzijds versterken.

Aansluiting bij andere fondsen

Als Wielewaal goed past in de missie van een fonds, dan is het een groot voordeel dat jullie nu iets kunnen zeggen over de impact van jullie werk. Zodat andere fondsen ook kunnen zien hoe het geld wordt besteed. Dus wat is het effect en niet alleen maar welk bedrag wordt aan welke kosten besteed. Dat is toch waar het allemaal om gaat; wat is de impact op de doelgroep. Als je dat goed weet over te brengen, dan is er geen enkele belemmering om jullie te financieren. Want dat draagt uiteindelijk bij aan beider doelstellingen.