ZIN dagopvang en logeren

Zorg in Natura (ZIN) kun je inzetten voor de betaling van vakantiedagopvang en logeren. Dit geldt voor ZIN vanuit de WLZ, Jeugdwet of WMO.

Wat moet je doen om dagopvang en logeren vanuit ZIN te betalen?

Bij de boeking geef je aan dat je jouw ZIN-indicatie wilt inzetten en noteer je de naam van je zorgaanbieder/gemeente en de contactpersoon. Wielewaal overlegt met je zorgaanbieder/ gemeente welk deel van de indicatie ingezet kan worden en of dit voldoende is om je activiteit te bekostigen.

Gebruik van je indicatie

Een indicatie geeft je recht op een bepaald aantal dagdelen begeleiding of etmalen Kort Verblijf per jaar. Houd dus, in overleg met je zorgaanbieder/gemeente, goed in de gaten of je hier binnen blijft. Let op de geldigheidsduur van je indicatie! Jij bent zelf verantwoordelijk voor tijdige verlenging.

Aanleveren gegevens bij ZIN

Wielewaalactiviteiten bieden wij door het hele land aan  en zijn er voor deelnemers uit heel Nederland. Helaas is het voor ons niet mogelijk om met elke gemeente in het land een afzonderlijk contract te sluiten en daarmee zorg lokaal aan te bieden. Om een zo groot mogelijk bereik te hebben, werken wij samen met diverse zorgpartners. Deze zorgpartners hebben vaak wel een contract met diverse gemeenten in een bepaalde regio. Wij sluiten met hen een contract voor samenwerking en kunnen vervolgens via deze zorgpartner de indicatie inzetten. Wielewaal werkt hierbij als zogenaamde onderaannemer.

Aanvullende gegevens

Soms hebben we extra gegevens van je nodig om de inzet van ZIN mogelijk te maken. Deze gegevens vallen onder de wettelijke eisen waar een zorgpartner aan moet voldoen. We begrijpen dat dit soms vervelend is, maar dit is noodzakelijk voor de verantwoording naar een zorgpartner of gemeente. Zonder deze gegevens kan er geen overeenkomst gemaakt worden en kan er vervolgens geen zorg gedeclareerd worden. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Je mag ervan uitgaan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met je gegevens en dat deze niet worden aangeleverd aan derden buiten de betrokken zorgpartner.

Veelal vragen zorgpartners de volgende gegevens op:
– De NAW gegevens van de deelnemer
– Kopie legitimatie deelnemer
– Kopie legitimatie wettelijk vertegenwoordiger
– Kopie van een geldige beschikking (laatste versie)
– Kopie zorgpolis (geen pasje)
Deze gegevens hoef je uiteraard maar eenmalig aan te leveren. Daarna hoef je alleen maar wijzigingen door te geven. Het komt voor dat er tussentijds nog extra documenten door de zorgpartner gevraagd worden. In dat geval nemen we contact met je op.

Aanvullende kosten

Aanvullende kosten die je niet vanuit je ZIN-indicatie kunt betalen zijn dossierkosten (€ 50 per jaar) en kosten voor een annuleringsverzekering.
Let op! Wanneer je annuleert en je jouw activiteit betaalt vanuit ZIN moet je de annuleringskosten zelf betalen. Deze kosten worden namelijk niet vergoed vanuit je ZIN-indicatie.