“Bewonersvakanties zijn voor ons steeds moeilijker te organiseren, zowel financieel als qua bemensing. Dankzij dit soort initiatieven kunnen onze cliënten toch op vakantie.” 

Locatiemanager woonvorm

Jouw cliënt op vakantie

Ook tijdens de vakantie heeft uw cliënt recht op zorg vanuit de indicatie. Stichting Wielewaal is de eerste vakantieorganisatie met een WTZi-beschikking voor de functies begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. Door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Wielewaal levert dit een win-win situatie op, zowel voor de cliënt als de zorgaanbieder. Betalen van Wielewaal activiteiten kan op 3 manieren: 1. vanuit eigen middelen; 2. vanuit persoonsgebonden budget (PGB) en 3. vanuit Zorg in Natura (ZIN).

Veel van onze cliënten maken gebruik van 24-uurs zorg. Wanneer een cliënt zijn indicatie in wil zetten vanuit ZIN, dan sluit Wielewaal over het algemeen een onderaanneming met de betreffende zorgaanbieder. Wielewaal declareert bij de zorgaanbieder de geleverde zorg en tegelijkertijd behoudt de zorgaanbieder een deel van de kosten voor de betaling van de vaste doorlopende kosten.

De voordelen voor de zorgaanbieder

Door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Wielewaal:
– Behoudt de instelling de productie, terwijl Wielewaal de daadwerkelijke zorg en begeleiding biedt en levert tijdens de vakantie.
– Is het niet nodig om de indicatie om te zetten. De administratieve lasten worden tot een minimum beperkt.
– Worden alleen de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging door Wielewaal gebruikt. De functie behandeling en het component verblijf blijft volledig bij de instelling.
– Kan de personeelsbezetting van de instelling in de vakantieperiode makkelijk aangepast worden, zeker wanneer meerdere cliënten met Wielewaal op vakantie gaan. Dure uitzendkrachten zijn dan niet meer nodig.

De voordelen voor de cliënt

Het belangrijkste voordeel is uiteraard voor de cliënt. Belangrijk is dat de financiële drempel om op vakantie te gaan, voor cliënten zo laag mogelijk is. De cliënt heeft een persoonsgebonden indicatie en kan met deze indicatie dus ook de zorg en begeleiding tijdens de vakantie betalen. Wanneer de zorgaanbieder en Wielewaal samenwerken, ontvangt de cliënt ook tijdens de vakantie de zorg waar hij recht op heeft. Het vakantie vieren zelf betaalt de cliënt uiteraard zelf.

Overeenkomst t.b.v. inzet indicatie

Bij samenwerking kan de instelling/zorgaanbieder het contract op diverse manieren invullen met Wielewaal:
– Per cliënt maken we afspraken en voor iedere cliënt stellen we een aparte overeenkomst op;
– De zorgaanbieder en Wielewaal maken een raamovereenkomst die voor alle cliënten van de betreffende instelling van toepassing is. Dit levert de minste administratieve lasten op.
In de overeenkomst nemen we afspraken op m.b.t. zorg, kosten, facturering, rapportage en aansprakelijkheid. Indien gewenst levert Wielewaal een voorbeeld-overeenkomst op.
Uiteraard kan de indicatie ook omgezet worden. Dat heeft als nadeel dat de vaste kosten niet gedeclareerd kunnen worden en het levert onnodig extra administratiewerk op. Deze variant heeft niet onze voorkeur en wordt als laatste optie aan de cliënt geadviseerd.

Hoe kunt u uw cliënt helpen een onbezorgde vakantie te beleven?

Wielewaal heeft inmiddels met verschillende zorgaanbieders afspraken rondom het inzetten van de indicatie, maar nog steeds zetten niet al onze deelnemers hun indicatie in voor de betaling van de zorg en begeleiding tijdens de vakantie. U kunt uw cliënt helpen door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Wielewaal. Voor het bespreken van de mogelijkheden maken wij graag een afspraak met u.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Stichting Wielewaal is aansprakelijk voor de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde werkzaamheden aan de cliënt in de afgesproken periode, volgens de reisvoorwaarden van de ANVR. De begeleiding en verzorging voldoen aan de algemeen gangbare kwaliteitsnormen, wet- en regelgeving zoals die gelden voor WTZi-zorgaanbieders. Voorwaarde is dat de informatie en de overdracht over de cliënt vanuit de zorginstelling compleet is.

Stichting Wielewaal heeft zich afdoende verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor derden, waaronder de cliënten en de opdrachtgever.

Wielewaal voldoet aan verschillende kwaliteitsnormen. Op het gebied van reizen voldoet zij aan de criteria van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR), de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Wielewaal heeft een WTZi-beschikking voor de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging en is in bezit van het HKZ keurmerk volgens het certificatieschema gehandicaptenzorg. Voor vragen of nadere informatie neemt u contact met ons op via info@wielewaal.nl