Tegemoetkoming fondsen

Deelnemers die geen aanspraak kunnen maken op een indicatie kunnen via Wielewaal aanspraak maken op een fondsenbijdrage. Deze bijdrage wordt door Wielewaal jaarlijks aangevraagd bij verschillende fondsen. Ook wanneer de bijdrage uit de indicatie lager is dan de maximale fondsenbijdrage is een aanvullende fondsenbijdrage mogelijk. Wanneer je een PGB hebt kun je geen aanspraak maken op een fondsenbijdrage.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

a. De fondsenbijdrage bedraagt – indien beschikbaar – :
– voor leeftijd tot en met 30 jaar: tot 40% van de kostprijs met een max van € 800;
– voor leeftijd vanaf 31 jaar: tot 30% van de kostprijs met een max van € 600.

b. Fondsenbijdrage – voor zover beschikbaar – wordt in eerste instantie toegekend voor 1 vakantie. Wanneer je meer vakanties boekt, moet je ervan uitgaan dat je deze volledig zelf moet betalen. Je kunt aangeven dat je gebruik wilt maken van fondsenbijdrage voor een extra vakantie.

c. Indien voldoende geworven wordt voor meerdere vakanties, dan wordt dit alsnog naar rato toegekend aan deelnemers die meerdere vakantie hebben geboekt. Dit wordt 1 oktober van het lopende jaar bekeken.

Het percentage fondsenbijdrage is lager voor de doelgroep 30+, omdat de bijdrage voornamelijk komt van fondsen die zich richten op een jonge doelgroep.

Hoe kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet het volgende op jou van toepassing zijn:
• Je vaste woon- en verblijfplaats is in Nederland;
• Je hebt een bewijs dat je niet in aanmerking komt voor de WlZ-regeling of een beschikking van de gemeente;
• Samenwerking of het omzetten van je indicatie vanuit woonvorm / zorginstelling / thuishulporganisatie is niet mogelijk. Dit is door je zorgaanbieder met Wielewaal besproken.

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor de tegemoetkoming kun je een aanvraagformulier fondsen 2019 invullen, printen en ondertekend toesturen. Wanneer het ingevulde formulier niet binnen 14 dagen na boeking bij ons binnen is, ontvang je een factuur zonder tegemoetkoming fondsen.