PGB

Persoonsgebonden budget (PGB) kun je inzetten voor de (gedeeltelijke) betaling van Wielewaalactiviteiten. Dit geldt voor een PGB vanuit de WLZ,  Jeugdwet, WMO of ZVW.

Tarieven

– Kort verblijf:

1-op-1
uurtarief
2019
1-op-2
uurtarief
2019
1-op-3
uurtarief
2019
LG/MCG € 10,75 € 9,25 € 8,00
ADHD/ASS/VG € 10,25 € 9,00 € 7,75

– Begeleiding Groep*:

1-op-1
uurtarief
2019
1-op-2
uurtarief
2019
1-op-3
uurtarief
2019
Tarief per uur € 18,00 € 13,50 € 11,50

* Een dag dagopvang is 8 uur.

– Overig:

uurtarief 2019
Persoonlijke Verzorging € 35,00
Begeleiding Individueel € 40,00
Verpleging € 50,00

Wat moet je doen als je vanuit PGB wilt betalen?

  • Geef op het boekingsformulier aan dat je vanuit PGB wilt betalen.
  • Om je uitgave te verantwoorden bij de SBV en het zorgkantoor of de gemeente heb je 2 formulieren nodig: de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving. Download hier de Zorgovereenkomst 2019zorgbeschrijving.
  • Stuur een kopie van je beschikking/indicatie naar Wielewaal.
  • Je ontvangt vervolgens een PGB betalingsovereenkomst voor vakanties/logeren 2019 of dagopvang 2019 waarin je invult welke functies je in wilt zetten.

De PGB factuur die je ontvangt is gebaseerd op het ingevulde betalingsoverzicht en voldoet aan de eisen van de zorgkantoren/gemeenten. Deze factuur moet de budgethouder getekend per post of geupload via Mijn PGB naar de SVb sturen. De SVB betaalt deze factuur aan Wielewaal.

Lees meer over zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

Zorgovereenkomst: we hebben alvast wat gegevens voor je ingevuld. Vul zelf onderdeel 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 12 van de zorgovereenkomst in en stuur deze naar Wielewaal. Kijk voor tarieven op de pagina.
Zorgbeschrijving: ook hier hebben we al wat gegevens ingevuld. Zelf vul je de naam- en adresgegevens, kruis aan wat van toepassing is en vul onderdeel 2 in. Stuur deze ondertekend naar Wielewaal.

Voor beide formulieren (zorgovereenkomst en zorgbeschrijving) geldt dat Wielewaal na ontvangst de formulieren ondertekent en aan je terugstuurt. Je moet er zelf voor zorgen dat je deze formulieren voorafgaand aan je activiteit aan de SVB en het zorgkantoor toestuurt, zodat zij de betaling vanuit PGB kunnen goedkeuren.

 

Eigen verantwoordelijkheid

In alle gevallen is het jouw eigen verantwoordelijkheid dat je de factuur zo snel mogelijk na de activiteit indient bij de SVB. Zij maken dan het bedrag over naar Wielewaal. Als er onvoldoende budget over is en de SVB niet betaalt, betaal je de rekening uit eigen middelen.

Wanneer je annuleert en je de activiteit zou betalen vanuit PGB, moet je de annuleringskosten zelf betalen. Dit wordt niet vergoed PGB. Het is mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Onder bepaalde voorwaarden kan deze verzekering de annuleringskosten (gedeeltelijk) vergoeden.

Kosten die je niet uit je PGB kunt betalen zijn dossierkosten (€ 50 p/jaar), calamiteitenfonds (€ 2,50 p/buitenlandreis) en kosten voor een annuleringsverzekering.