Betaling

De activiteiten van Stichting Wielewaal kunnen op 3 manieren betaald worden:
– Vanuit uit eigen middelen
– Vanuit Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-persoonsgebonden budget (PGB) met eigen bijdrage
– Vanuit Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-Zorg In Natura (ZIN) met eigen bijdrage

Betalen vanuit Wmo / Jeugdwet / Wlz

Het merendeel van onze deelnemers heeft een Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-indicatie. Wielewaal heeft een WTZi-beschikking: hiermee mag zij zorg en begeleiding leveren voor de indicaties die afgegeven zijn vanuit Wmo, Jeugdwet of Wlz. Wanneer je Zorg In Natura gebruikt bij een andere zorgaanbieder kan Wielewaal in overleg de indicatie tijdens je activiteit overnemen. Wij kunnen je hierbij helpen. Als je een persoonsgebonden budget hebt, kun je zelf bepalen welk deel je inzet voor de betaling van je Wielewaalactiviteit.

Voorwaarden logeerweekenden 2022

Lees onze voorwaarden voor meer informatie over annuleren en reisverzekering:

Voorwaarden logeren 2022

Voorwaarden vakantiedagopvang 2022

Voorwaarden vakanties 2021