Jaarthema's

• Verstevigen en investeren in impact

• Externe focus en samenwerking

• Doorontwikkelen en bouwen

Beleid

Meerjarenstrategie

Stichting Wielewaal heeft haar beleid en bijbehorende strategie uitgewerkt in een meerjarenstrategie. In deze strategie is uitgewerkt hoe Stichting Wielewaal haar unieke aanpak, het 1 op 1 tot maximaal 1 op 3 begeleiden van kinderen, jongeren en volwassen met een beperking, vorm geeft. De jaarthema’s bieden richting en focus bij het verzilveren van kansen en omgaan met bedreigingen.

 

Voorwaarden

Wielewaal hanteert bij het boeken van activiteiten voorwaarden. Deze voorwaarden bieden jou duidelijkheid in wat je van ons kunt verwachten en welke verplichtingen we met elkaar aangaan.

 • Voorwaarden vakanties
  Bij het boeken van een vakantie hanteert Wielewaal de voorwaarden vakanties 2022. Dit zijn aanvullende voorwaarden op de  ANVR-reisvoorwaarden, Informatie over de ANVR vind je terug op onze website onder keurmerken.
 • Voorwaarden logeren
  Op het boeken van een of meerdere logeerweekenden zijn de voorwaarden logeren 2022 van Wielewaal van toepassing.
 • Voorwaarden vakantiedagopvang
  Op het boeken van vakantiedagopvang, ook wel bekend als kinderthemaweek, zijn de voorwaarden vakantiedagopvang 2022 van Wielewaal van toepassing.
 • Vergeet je annuleringsverzekering niet! Die sluit je af bij een verzekeraar.

Protocollen en Richtlijn

Wielewaal maakt gebruik van verschillende protocollen bij het organiseren van haar activiteiten.Bekijk welke protocollen voor jou van toepassing zijn.

In 2019 is de Richtlijn Respijtzorg vastgesteld, waar in wordt vermeld welk gedrag van deelnemers en bgeleiders wordt verwacht.

Neem bij vragen contact met ons op via 088 122 44 00.

 

 • Gedragscode
  Wielewaal gaat uit van het principe ‘normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig’. Eigen inbreng en inspelen op wensen en behoeften van het individu staan bij Wielewaal centraal. Om duidelijkheid te geven over wat (on)gewenst gedrag is werkt Wielewaal met een Gedragscode.
 • Zorgschema
  Stichting Wielewaal werkt met een eigen zorgplan. Hoe ziet dat eruit? Lees het hier en vul het in: Stichting Wielewaal Zorgschema F1907
 • Epilepsie
  Heb je epilepsie? Vul dan het epilepsieprotocol in. Epilepsie-digitaal
 • Airstacken
  Maak je gebruik van airstacken. Lees dan hier ons protocol Airstacken
 • Niet-reanimatieverklaring
  Heb je een niet-reanimerenverklaring? Lees onze werkwijze rondom de Niet-reanimatieverklaring
 • Opiaten in het buitenland
  Gebruik je medicijnen o.b.v. opiaten of medicinale cannabis en ga je naar het buitenland? Lees hier alles over regels rondom Opiaten buitenland en cannabis
 • Eigen vrijwilliger
  De situatie kan zich voordoen dat Wielewaal je vraagt een eigen vrijwilliger mee te nemem of dat jij zelf aangeeft dat dit gezien je zorg de voorkeur heeft. Lees in Eigen vrijwilliger de voorwaarden en afspraken hierover.
 • Hulphond
  Wil jij een hulphond meenemen op vakantie, lees dan onze informatie over Hulphonden om te kijken welke afspraken we hanteren.

Vertrouwenspersoon

Uiteraard hopen we dat iedereen zich veilig en goed voelt tijdens Wielewaalactiviteiten. Maar het kan voorkomen dat je iets meemaakt waarover je graag met iemand wilt praten die niet direct met Wielewaal te maken heeft. Voorbeelden zijn, als je te maken hebt gehad met agressie of ongewenste intimiteiten. In het document Vertrouwenspersoon lees je wat je kunt doen.

 

Klachten

Het kan zijn dat je als deelnemer, ouder/vertegenwoordiger of vrijwilliger een keer minder tevreden bent over Wielewaal. Als dat zo is dan horen wij dit graag van jou. Geef zo snel mogelijk aan waarover je niet tevreden bent. Dit kan direct bij je reis-, recreatieleider of verpleegkundige. Dat kan ook bij een medewerker van kantoor. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Wanneer dit niet lukt of je bent niet tevreden met de oplossing, dan kun je een klacht indienen.

Een klacht indienen, hoe doe ik dat?

Een klacht stuur je (schriftelijk), uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de activiteit, naar Stichting Wielewaal, klachtenfunctionaris o.v.v. klacht, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG  Amersfoort of per mail naar klachten@wielewaal.nl. We nemen dan bij voorkeur telefonisch contact met je op om je klacht te bespreken. Uiterlijk binnen één maand willen we samen tot een oplossing komen.

Mocht je niet tevreden zijn over de oplossing, dan bestaat de mogelijkheid de klacht formeel in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie waar Wielewaal bij aangesloten is. De klachtenfunctionaris kan jou hierover adviseren en daarbij helpen.

Als laatste bestaat de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de geschillencommissie (afdeling ‘reizen’of ‘zorg’) via www.degeschillencommissie.nl.

Verbetersuggesties

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je geen klacht hebt, maar wel iets gezien hebt dat anders of beter kan. Graag horen we je verbetersuggesties opdat wij onze dienstverlening blijvend kunnen verbeteren. Je kunt ons hierover bellen op 088 122 44 00 of een mail sturen naar info@wielewaal.nl.