FAQ groepsvakanties

   Doelgroep / aanbod
  Eigendommen
  Betaling
  Controle gegevens
  Prijzen
  Hulpmiddelen
   Algemeen

Doelgroep en aanbod

Ik heb alleen een verstandelijke beperking. Kan ik dan toch mee met een Wielewaalvakantie?

In principe kan iedereen mee met een Wielewaalvakantie, ongeacht de zwaarte van de beperking. Wielewaal organiseert o.a. vakanties voor mensen met ADHD/ASS en/of een verstandelijke beperking. Op alle activiteiten is het mogelijk om te kiezen voor 1-op-1-, 1-op-2- of 1-op-3-begeleiding. Wanneer dit bij jou past ben je van harte welkom op onze vakanties.

Ik wil graag met Wielewaal mee als deelnemer. Kan ik zelf een vrijwilliger kiezen om mee op vakantie te nemen?

In principe kan dat. In sommige situaties (bijzondere omstandigheden) is het zelfs verplicht. Wielewaal heeft beschreven wat de mogelijkheden zijn van het meenemen van een eigen vrijwilliger in de verschillende situaties. Hier kun je het beleid m.b.t. eigen vrijwilligers lezen.

Ik wil graag een vakantie boeken, maar ik wil per se niet met een bepaald persoon samen op vakantie. Houdt Wielewaal hier rekening mee?

Het komt af en toe voor dat een deelnemer of vrijwilliger zo´n groot probleem met een ander heeft, dat hij niet samen op dezelfde activiteit geplaatst wil worden. Dit kan voortkomen uit een voorval tijdens een eerdere activiteit of het kan te maken hebben met een probleem uit de privésituatie. Wielewaal begrijpt dat het in zulke gevallen niet mogelijk is op een ontspannen manier van een vakantieactiviteit te genieten en wil hier waar mogelijk rekening mee houden. Lees hier het beleid hierover.

Hoe komt het vakantieaanbod tot stand?

Om op tijd het vakantieaanbod te kunnen presenteren, stelt Wielewaal ruim van tevoren een vakantieprogramma samen. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. vraag in de afgelopen jaren, ideen voor bestemmingen die zijn aangedragen, het aanbod van accommodaties etc. Het kan helaas wel eens gebeuren dat Wielewaal een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Er is dan bijvoorbeeld toch geen interesse voor een bepaalde bestemming onder deelnemers of er is veel meer vraag dan verwacht uit een bepaalde doelgroep en juist minder vraag uit een andere doelgroep. Omdat we nooit precies van tevoren weten waar veel vraag naar is worden er altijd wat meer bestemmingen aangeboden dan waarschijnlijk nodig zijn. Op deze manier is er ruime keus voor iedereen.

Op tijd annuleren
Wielewaal houdt de boekingen altijd scherp in de gaten. Wanneer we signaleren dat voor een bepaalde activiteit niet voldoende interesse is, wordt er actie ondernomen. Dit kan bestaan uit het verkleinen van de groep (bijvoorbeeld van 8 naar 4 deelnemers), het wijzigen van de doelgroep of zelfs het geheel annuleren van een Wielewaalactiviteit. Wielewaal streeft ernaar hier een beslissing over te nemen, vóórdat er kosten gemaakt worden. Dit kan lange tijd van tevoren zijn. Wielewaal kan tot 4 weken voor vertrek besluiten een reis te annuleren wegens onvoldoende deelname. Op deze manier probeert Wielewaal de gemaakte onkosten zo laag mogelijk te houden. Wanneer wel enkele deelnemers hebben geboekt, worden zij ruim van tevoren op de hoogte gebracht van de annulering. Ze ontvangen het geld dat zij al voor de reis betaald hebben terug en kunnen op basis van beschikbaarheid een andere vakantie boeken. Door al in een vroeg stadium te annuleren is er altijd nog voldoende plek vrij op andere reizen.

Waarom zijn accommodaties die Wielewaal in het buitenland gebruikt niet altijd goed aangepast?

Wij zijn altijd op zoek naar de beste mogelijkheid om een geschikt vakantieprogramma samen te stellen. Bij de keuze van accommodaties kijken we uiteraard naar de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en de mogelijkheid om de zorg goed te leveren. Helaas zijn hotelkamers in het buitenland vaak slecht aangepast voor invaliden. Wanneer er een aangepaste kamer is is dit er vaak maar 1 in het hele hotel, wat voor onze groepsvakanties uiteraard te weinig is.

Bij de keuze van het hotel speelt daarnaast de prijs en de ligging mee. De beter aangepaste hotelketens zijn vaak een stuk duurder en liggen ver buiten het toeristengebied. Dit is natuurlijk niet leuk voor een jongerenvakantie waarin zon, zee en stappen centraal staat. Helaas zijn de hotelkamers van rolstoeltoegankelijke hotels over het algemeen niet optimaal aangepast. De Zuid Europese normen voor aanpassing zijn een stuk lager dan de Noord Europese normen (bijv deurbreedte 80 cm ipv 93 cm). Het kan gebeuren dat deelnemers buiten in een andere rolstoel over gezet moeten worden om de kamers of badkamers te bereiken. Ook kan het gebeuren dat er geen (toegankelijke) douche is en gebruik gemaakt moeten worden van een bad. Wielewaal geeft in zo’n geval badplanken mee om het bad toch te kunnen gebruiken. De aangepaste kamers liggen daarnaast vaak verspreid door het hotel, waardoor de groep verspreid over verschillende verdiepingen slaapt.

Door de grote hoeveelheid vrijwilligers en hun creativiteit is het over het algemeen toch mogelijk om het verblijf en de verzorging zo comfortabel mogelijk te maken. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om bijvoorbeeld wat vaker te gaan zwemmen en daar te douchen.

Houd er rekening mee dat accommodaties op vakantie – en zeker in het buitenland – nooit zo goed zijn aangepast als je thuis gewend bent. We doen ons best om van tevoren zo goed mogelijk aan te geven wat je van de accommodatie kunt verwachten.

Eigendommen

Wat moet ik doen als ik een voorwerp verloren/gevonden heb?

Ben je iets kwijt? Vraag dan in eerste instantie tijdens de activiteit of de recreatieleider het in het vrijwilligersoverleg kan bespreken. Grote kans dat iemand het gezien heeft en je probleem meteen wordt opgelost. Wanneer je er thuis pas achter komt kun je contact opnemen met de recreatieleider om te vragen of iemand het gevonden heeft. Levert dit ook niets op, neem dan contact op met kantoor en leg zo nauwkeurig mogelijk uit wat je kwijt bent.

Na afloop van de vakantie komen veel spullen terug op kantoor. Wij kijken of jouw voorwerp hierbij zit en nemen contact op met de accommodatie om te kijken of het daar gevonden is. Wanneer jouw voorwerp gevonden is, kunnen we het (tegen vergoeding van de verzendkosten) naar je opsturen. Wanneer het voorwerp niet direct gevonden is noteren we je aangifte en bewaren deze 4 weken. Wanneer het na 4 weken nog niet terecht is is de kans klein dat het nog gevonden wordt en kunnen we helaas niets meer voor je doen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. Wielewaal is niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen.

Kom je bij het tas uitpakken iets tegen dat niet van jou is? Meld het dan ook bij het kantoor, zodat wij kunnen kijken of iemand anders het misschien kwijt is. In overleg wordt bekeken hoe het voorwerp het best bij de eigenaar terug kan komen.

Voorwerpen die op kantoor terecht komen waarvan de eigenaar onbekend is bewaren we maximaal 3 maanden. Daarna worden ze weggegooid of hergebruikt.

Mag ik mijn mobiele telefoon gebruiken tijdens een Wielewaalvakantie?

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit de moderne tijd. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de digitale wereld heeft een hoop voordelen, maar helaas ook nadelen. Dit merken we steeds vaker bij Wielewaalactiviteiten. Om het voor iedereen leuk te houden heeft Wielewaal regels opgesteld over het gebruik van mobiele telefoons tijdens de activiteiten. Lees hier meer over het gebruik van mobiele telefoons.

Betaling

Waarom moet ik mijn Wielewaalactiviteit al ver van tevoren betalen?

In de reiswereld is het gebruikelijk dat je bij boeking van een vakantie een aanbetaling doet. Op deze manier weet het reisbureau dat je inderdaad van plan bent deel te nemen aan de activiteit. Wielewaal is een reisbureau en werkt dus op dezelfde manier. Binnen twee weken na bevestiging van de boeking betaal je de eerste termijn van de factuur (50% van de prijs + administratiekosten + evt annuleringsverzekering). Vervolgens betaal je zes weken voor aanvang van de activiteit de tweede termijn (restantbedrag). De reden hiervoor is dat Wielewaal ook direct kosten maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werving van vrijwilligers en het boeken en aanbetalen van accommodaties, scholen en vervoersbedrijven.

Waarom worden dossierkosten in rekening gebracht?

Eénmaal per kalenderjaar worden dossierkosten voor oa het verwerken van het inschrijfformulier, behandelen van zorgovereenkomsten, overleg met gemeenten, etc in rekening gebracht (€ 50, onafhankelijk van de manier van betalen). Wanneer je dus meerdere activiteiten per jaar boekt betaal je maar éénmaal deze kosten.

Waarom een annuleringsverzekering?

Voor elke activiteit die je via Wielewaal boekt gelden de annuleringsvoorwaarden. Dit betekent dat je de kosten moet betalen als je annuleert, ook wanneer je vanuit een indicatie betaalt. De kosten die je moet betalen bij annulering zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering. Op www.wielewaal.nl/voorwaarden kun je hier meer over lezen. Je kunt hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten.

Wat vergoedt een annuleringsverzekering wel en niet?

Een annuleringsverzekering vergoedt de gemaakte kosten wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, als deelname aan de activiteit medisch onverantwoord is of als een familielid ernstig ziek wordt of overlijdt. Een annuleringsverzekering keert niet uit als je bijvoorbeeld geen zin hebt om mee te gaan of als er een andere afspraak tussen is gekomen. De exacte annuleringsvoorwaarden die horen bij de verzekering kun je vinden via www.wielewaal.nl/voorwaarden.

Controle gegevens

Waarom moet ik ieder jaar opnieuw mijn gegevens controleren?

In een inschrijfformulier geef je aan hoe vrijwilligers met je om moeten gaan. Gedurende een jaar kunnen er veranderingen in je situatie voordoen. Je staat hier zelf niet altijd bij stil, omdat je er dagelijks mee te maken hebt. Daarom vragen wij je ieder kalenderjaar de gegevens van je inschrijfformulier te controleren. Op deze manier kunnen onze vrijwilligers je tijdens de activiteit de juiste zorg bieden.

Waarom vraagt Wielewaal op het inschrijfformulier om een BSN-nummer? Dat mag de overheid toch alleen doen?

Omdat Wielewaal zorg levert stelt de overheid het gebruik van het BSN-nummer verplicht. Dit is ook de reden dat Wielewaal vraagt om kopieën van indicaties en identiteitsbewijzen. Deze hebben samenwerkingspartners nodig om de zorg te kunnen verantwoorden. We doen ons uiterste best om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en zullen waar dat niet noodzakelijk is deze ook niet afgeven. Deelnemers kunnen na inloggen het privacyreglement van Wielewaal downloaden.

Waarom vraagt Wielewaal bij PGB betalingen om een kopie van het indicatiebesluit en het identiteitsbewijs?

Wielewaal vraagt standaard bij PGB betalingen om een kopie van het indicatiebesluit en het identeitsbewijs. Dit is niet in alle gevallen beide noodzakelijk. Wij merken echter dat veel deelnemers en ouders vragen hebben over de betalingsmogelijkheden vanuit PGB en zonder een indicatiebesluit kunnen we daar niet mee helpen of adviseren. Voor ons is dit een afweging om de service naar de deelnemer toe te kunnen geven en financiële problemen te voorkomen.

Hoe gaat Wielewaal om met publicatie van foto- en filmmateriaal?

Tijdens Wielewaalactiviteiten wordt veel foto- en filmmateriaal gemaakt. Aan de ene kant is dit een mooie manier om de sfeer weer te geven, aan de andere kant wil Wielewaal de privacy van deelnemers en vrijwilligers respecteren.
Wielewaal gebruikt beeldmateriaal op haar website, in foldermateriaal, social media, krantenartikelen en andere communicatiemiddelen. Alle beelden die Wielewaal gebruikt worden vooraf gescreend. Hierbij wordt gekeken naar hoe mensen op de foto staan en of ze bezwaar hebben tegen publicatie.

Bezwaar publicatie
Bij inschrijving kunnen deelnemers op hun formulier aangeven of ze bezwaar hebben tegen publicatie van foto- en videobeelden waarop zij te zien zijn. Wanneer zij bezwaar hebben is het meesturen van een recente pasfoto verplicht. Bij bezwaar zullen gemaakte foto- en videobeelden alleen binnen de groep verspreid worden, bijvoorbeeld via een fotocd of een afgeschermde website. Wielewaal behoudt zich wel het recht voor om groepsfoto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden. Er kan niet met terugwerkende kracht rekening worden gehouden met bezwaar tegen publicatie van foto- en videobeelden.

Wanneer vrijwilligers bezwaar hebben tegen publicatie zijn zij er zelf verantwoordelijk voor om te zorgen dat zij niet op foto/videobeelden komen. Hier kunnen binnen de groep afspraken over gemaakt worden.

Videomateriaal
Met videomateriaal gaat Wielewaal hetzelfde om als met fotomateriaal. Wanneer niemand bezwaar heeft tegen publicatie kunnen de beelden op websites geplaatst worden. Als in het filmpje ook mensen voorkomen die op hun formulier hebben aangegeven dat ze bezwaar hebben tegen publicatie, plaatst Wielewaal deze in principe niet online. Een uitzondering wordt gemaakt als deze mensen expliciet hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen publicatie van dit specifieke filmpje.

Verspreiding door vrijwilligers en deelnemers
Foto’s en videobeelden zijn zeer persoonlijk. Door ze op internet te publiceren schend je de privacy van mensen en veel vrijwilligers en deelnemers (en hun ouders) zullen dit niet waarderen. Jij kunt niet voor anderen beslissen of ze op internet willen staan. Daarom vraagt Stichting Wielewaal je om foto’s en videobeelden van Wielewaalactiviteiten niet op openbare websites te plaatsen. Denk hierbij aan je persoonlijke website, maar ook aan bijvoorbeeld social media of YouTube. Het gevaar van openbare websites is dat mensen de beelden zien zonder context of verhaal erbij en deze ook zelf kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Wielewaal wil graag respectvol met haar deelnemers en vrijwilligers omgaan en hieronder valt ook de bewaking van hun privacy.

Natuurlijk is het voor Wielewaal onmogelijk om dagelijks het hele internet af te surfen om te controleren of er toch foto’s of videobeelden geplaatst zijn. Ook hebben we niet de bevoegdheid mensen te dwingen gepubliceerde foto’s te verwijderen. We hopen daarom op jullie begrip voor ons standpunt en medewerking bij de bewaking van privacy van andere Wielewalers. We willen jullie dan ook vragen mee te werken door zelf niets op internet te zetten. Alvast bedankt!

Wil je toch graag iets op internet zetten van je Wielewaalactiviteit? Check dan vooraf bij de RAP of bij de betrokkenen zelf (of – indien niet zelf wettelijk bevoegd- hun ouders/verzorgers) of mensen hier toestemming voor geven.

Prijzen

Hoe worden de prijzen van de activiteiten berekend?

BeDe prijs is opgebouwd uit verschillende componenten: vaste kosten die bij de activiteit horen en organisatiekosten.

Vaste kosten per activiteit
Vaste kosten zijn huur van de accommodatie en vervoer, budget voor o.a. voeding en activiteiten en verzekering. Deze kosten moeten betaald worden voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers en maken een groot deel uit van de prijs. Naast deze kosten worden ook de organisatiekosten doorgerekend in de prijs.

Organisatiekosten
Onder organisatiekosten vallen o.a. personeelskosten, afschrijvingskosten (van gebouw en materiaal dat eigendom is van Wielewaal), kosten van telefonie, porto en kopiëren, maar ook werving en instructie enz. Hierbij gaat het om kosten die tijdens de activiteiten niet zichtbaar zijn, maar die wel gemaakt moeten worden om de activiteiten mogelijk te maken.

Berekening prijs
Wielewaal berekent het totaal van deze kosten. Vervolgens wordt dit totaalbedrag naar verhouding toegerekend naar de vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang. Hierbij wordt gekeken naar het aantal weken dat de produkten draaien. Voor alle produkten geldt namelijk dat per gedraaide week ongeveer hetzelfde werk moet worden verzet vanuit kantoor. Denk hierbij aan ontvangen en verwerken formulieren, evt ondersteuning bij inzet indicatie, inzet kantoorbegeleiders (contact voor en na de week en 24 uur per dag telefonische bereikbaarheid), werven, instructie en scholing van vrijwilligers.

Door de vaste kosten en de organisatiekosten samen te voegen wordt uiteindelijk de prijs bepaald.

Soms wordt er korting gegeven: betekent dit dat de vakantieprijzen eigenlijk lager kunnen?

Korting bij laat boeken geven we in uitzonderingsgevallen om de laatste plaatsen te verkopen. De vakantieprijzen worden berekend op basis van volledige bezetting en hierbij worden de verschillende onderdelen van de vakantie meegenomen. Wanneer vlak voor vertrek blijkt dat een vakantie niet vol is ontstaat er een probleem: de kosten voor accommodatie en vervoer worden namelijk niet minder als we met een iets kleinere groep komen. In zulke gevallen werken we met last minute korting in de hoop de laatste plaatsen nog wel vol te krijgen en het verlies zo klein mogelijk te houden. Niet een oplossing waar we graag voor kiezen, maar soms is het kostentechnisch wel het verstandigst. De meeste vakanties zijn overigens lang voor vertrek vol, zodat erop wachten voor deelnemers vaak een teleurstelling oplevert.

Hoe kan ik mijn indicatie gebruiken voor het betalen van mijn Wielewaalactiviteit?

Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Hier staan ze voor je op een rijtje.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van fondsen?

Deelnemers die geen aanspraak kunnen maken op een indicatie kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de fondsen. Lees meer over deze regeling en bekijk of je in aanmerking komt.

Hulpmiddelen

Waarom kunnen elektrische rolstoelen niet mee op vliegvakanties?

Wielewaal heeft het besluit moeten nemen om elektrische rolstoelen (elro’s) uit te sluiten voor vliegvakanties. Hiervoor zijn de volgende redenen:

Belemmeringen vanuit de vliegmaatschappijen. Wielewaal ervaart al meerdere jaren dat het vliegen met groepen met een beperking steeds lastiger wordt. Er wordt een duidelijke grens gesteld aan het materiaal dat mee kan. De laatste jaren moet Wielewaal toestemming vragen voor al het materiaal dat mee gaat bij een vlucht. Hiervoor worden uitgebreide lijsten ingevuld. Steeds vaker wordt voor een deel van de materialen geen toestemming gegeven door de vliegmaatschappij. Dit betekent dat reservestoelen, douchestoelen enz. geweigerd worden. Juist bij elektrische rolstoelen is hier ook een probleem: de toestemming voor het wel/niet meenemen wordt pas op het laatste moment gegeven en is in een groot aantal gevallen negatief (o.a. door het gewicht van de stoel en het feit dat er weinig of niets uit elkaar kan van de stoel). Op dat moment heeft Wielewaal een probleem, omdat deelnemers een vakantie zonder elektrische rolstoel niet zien zitten. De vakantie wordt dan geannuleerd en dit levert voor Wielewaal grote kosten op. Daarom is gekozen voor duidelijkheid en zijn elektrische rolstoelen uitgesloten van vliegreizen.

Een tweede belangrijke reden is de schade die, helaas, zeer regelmatig ontstaat bij het vervoer van materiaal. Op het vervoer van het materiaal en de wijze waarop dit gebeurt heeft Wielewaal geen invloed. De afgelopen jaren zijn er veel stoelen ernstig beschadigd en met name bij de elro’s was de schade soms enorm. Dit gaat zover dat enkele gemeenten al geen toestemming meer geven om elro’s mee te nemen op een vliegvakantie! De afhandeling van de schade en de bijkomende problemen is dermate groot dat Wielewaal ervoor gekozen heeft om dit mee te nemen bij de afweging om wel/niet elro’s mee te nemen op een vliegvakantie. Reparatie en service in het buitenland bij elro’s is bijna onmogelijk, het schaderisico is groot en de kans dat de vakantie hierdoor negatief wordt beïnvloed is ook groot.

Een derde reden is dat op veel vlieglocaties ter plekke niet of nauwelijks aangepast vervoer is te realiseren. Wanneer het wel mogelijk is, is het dermate duur dat de vakantieprijs nog veel hoger zou moeten zijn. Op veel van deze locaties is het wel mogelijk om met een duwrolstoel gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of de huur van ‘gewone personenauto’s’, waarbij de rolstoel in de bagagebak gaat. Bij elro’s is deze optie niet mogelijk.

De combinatie van bovenstaande argumenten heeft ons doen besluiten om elro’s uit te sluiten van vliegvakanties. Wij realiseren ons dat we hiermee zeker een belemmering opwerpen en hebben mede daarom gezocht naar nieuwe bestemmingen met de touringcar. Naast deze belemmering ziet Wielewaal ook, dat het wel meenemen van elro’s zeer regelmatig heeft geleid tot grote teleurstelling (rolstoel dermate beschadigd bij aankomst op de bestemming dat de vakantie volledig in het water is gevallen) en een belemmering kan zijn ter plekke, omdat het vervoer niet gerealiseerd kan worden. Op dat moment zijn wij niet in staat om waar te maken wat we beloven en Wielewaal wil dat in ieder geval voorkomen.

Kan ik mijn hulphond meenemen op Wielewaalvakantie?

Dit is mogelijk, maar alleen als zowel de accommodatie als alle vrijwilligers en overige deelnemers uit de groep hier geen bezwaar tegen hebben. Lees hier meer over het beleid van Wielewaal met betrekking tot hulphonden.

Algemeen

Hoe moet ik mijn medicatie meenemen?

Wielewaal adviseert dringend, medicatie mee te nemen in Baxterverpakkingen (zakjes met opschrift van de apotheek). Wielewaal kiest hiervoor om medicatiefouten te voorkomen. Wielewaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van een weekdoos of medicatie die op een andere wijze worden meegegeven dan Baxterverpakking. Aanlevering van medicatie anders dan in Baxterverpakking is derhalve voor risico van de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Wanneer vloeibare medicatie gegeven moet worden moeten de volgende zaken duidelijk zijn: – Naam en dosering – Een foto van de spuit/pipet/doseringsbeker/etc waarmee de medicatie wordt gegeven waarop duidelijk te zien is welke dosering gegeven moet worden.

Op het overdrachtsformulier vakantie vul je de soort medicatie en per tijdstip de hoeveelheid medicatie in. Dit formulier lever je in bij de reisleiding / verpleegkundige. Wanneer je je medicatie in eigen beheer houdt kun je de medicijnen meenemen op de manier die jij gewend bent. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het innemen.

- Waarom moet ik mijn medicatie in Baxterverpakking meenemen?

Bij het geven van medicatie zijn zorginstellingen verplicht tweemaal te controleren of de juiste medicatie gegeven wordt. Bij Wielewaal is op de meeste activiteiten maar één verpleegkundige of medicatieverantwoordelijke aanwezig, waardoor deze tweede controle niet mogelijk is. Daarom adviseert Wielewaal haar deelnemers dringend hun medicatie in Baxterverpakkingen mee te nemen. Wielewaal kan er dan op vertrouwen dat de eerste controle is uitgevoerd. Daarnaast is voor de medicatieverantwoordelijke duidelijk welk medicijn in welke dosering gegeven wordt, zodat dat bij evt contact met artsen ook gemeld kan worden.

- Is het voldoende als ik mijn medicatie uitgezet in een weekdoos meeneem? Dan is het toch ook al gecontroleerd?

Dat is mogelijk, maar dat is op eigen risico van de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger. Het is dan voor de medicatieverantwoordelijke namelijk niet mogelijk om te controleren wat gegeven wordt. Bij een Baxterverpakking is de medicijnnaam en dosering door de apotheek op het zakje geprint, zodat hierover geen twijfel kan zijn.

- Als ik mijn medicatie in Baxterverpakking meeneem, hoef ik dan geen medicatielijst meer mee te nemen?

Een medicatielijst blijft nodig om te controleren of alle Baxterverpakkingen wel aanwezig zijn.

- Het lukt me niet om medicatie in Baxter mee te nemen. Wat nu?

Wanneer de apotheek zegt de Baxterverpakking niet te kunnen leveren, willen wij dit graag van je horen. We kunnen dan inventariseren waar de problemen liggen en een oplossing zoeken voor de toekomst. Je kunt in dat geval je medicatie op een andere manier meenemen, maar dit is op eigen risico.

Wat draag ik over aan Wielewaal?

Het is belangrijk dat het overdrachtsformulier ingevuld en ondertekend wordt meegenomen op vakantie. Wanneer je ook een eigen overdracht hebt kun je deze als aanvulling ook meenemen. Download het Overdrachtsformulier vakantie en neem het geprint mee. Als je geen printer hebt kun je het formulier ter plaatse bij aankomst invullen (of dit door je ouders/verzorgers laten doen als je zelf niet tekeningsbevoegd bent).

Welke overdracht ontvang ik na afloop van Wielewaal?

Wanneer zich gedurende de activiteit bijzonderheden met uw kind voordoen, wordt dit aan het eind mondeling of via een overdrachtsformulier aan u doorgegeven. Als er geen bijzonderheden zijn ontvangt u geen overdracht. Als uw kind een communicatie-schrift heeft en u wilt dat hierin geschreven wordt, kunt u dit het beste bij aanvang aan de vrijwilligers doorgeven.

Hoe is het toezicht 's nachts geregeld?

Wielewaal biedt activiteiten met intensieve begeleiding. Dit betekent echter niet dat er dag en nacht toezicht in dezelfde ruimte is. Indien het nodig is om ’s nachts hulp in te kunnen roepen kan op sommige accommodaties gebruik gemaakt worden van een alarmsysteem of een babyfoon. Wees je er echter van bewust dat dergelijke systemen gevoelig zijn voor storing van bijv. mobiele telefoons. Met name in het buitenland is het vaak niet mogelijk om gebruik te maken van babyfoons. Wanneer het voor jou gevaarlijke situaties op kan leveren wanneer er niet a la minute hulp aanwezig kan zijn, bespreek dit dan vooraf met de verpleegkundige van je vakantie. Er zal dan gezocht worden naar een oplossing.

Hoe gaat Wielewaal om met mobiele telefoons tijdens vakanties?

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit de moderne tijd. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de digitale wereld heeft een hoop voordelen, maar helaas ook nadelen. Dit merken we steeds vaker bij Wielewaalactiviteiten. Om het voor iedereen leuk te houden heeft Wielewaal regels opgesteld over het gebruik van mobiele telefoons tijdens de activiteiten. Lees hier meer.

Krijg ik altijd een vakantiekrant?

Na afloop van de vakantie vragen we de groep een vakantiekrant te maken of de foto´s te verspreiden, zodat je nog eens van je vakantie kunt nagenieten. We kunnen de vrijwilligers hier echter niet toe dwingen en wanneer achteraf blijkt dat niemand de taak op zich wil nemen kan het kantoor ook niet ´alsnog´ zorgen voor een herinnering. We vragen jullie begrip hiervoor.

Wanneer ontvang ik een evaluatieformulier en wat kan ik voor die tijd doen?

Natuurlijk zijn we benieuwd hoe je de vakantie vond. Na afloop ontvang je daarom per mail een evaluatieformulier. We willen je vragen hierop (evt met je ouders/verzorgers) je ervaringen in te vullen. De evaluaties worden na een paar weken beoordeeld door de kantoorbegeleider. Wanneer er zaken zijn die niet een paar weken kunnen wachten of waar je op korte termijn reactie op wilt, laat het dan weten via info@wielewaal.nl.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op via 088 122 44 00 of info@wielewaal.nl