Zeilen

 

Wielewaal

Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en dagopvangactiviteiten voor kinderen en volwassenen met een beperking.

16KTW-ALG-30-resizeMISSIE

Stichting Wielewaal biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking mogelijkheden voor een leuke weekend- en/of vakantiebesteding.

VISIE

Uitgangspunt van Wielewaal is dat ieder mens gelijk is, ongeacht achtergrond of handicap. Wielewaal is van mening dat een leuke vrijetijdsbesteding een bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Mensen met een beperking hebben recht op leuke vakantieactiviteiten tegen een marktconforme prijs. Wielewaal zet zich hiervoor in door vakantieactiviteiten te organiseren en door voor en met cliënten te zoeken naar financiële ondersteuningsmogelijkheden. Wielewaal gaat uit van het principe ‘normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig’ op uiteenlopende terreinen, zoals communicatie, eigen regie, zorg en uitvoering van de activiteiten.

Eigen inbreng en inspelen op wensen en behoeften van het individu staan bij Wielewaal centraal. Door te kijken naar en in te spelen op het individu wordt deelname aan de activiteiten mogelijk voor mensen met uiteenlopende beperkingen. Wielewaal stelt de grenzen vast van wat zij kan bieden en communiceert hier helder over.

Wielewaal wil dichtbij haar doelgroepen blijven (zowel deelnemers als vrijwilligers) en inspelen op de wensen en behoeften. Wielewaal wil een klimaat scheppen waarbij leren mag en altijd ruimte is voor een tweede kans. Wielewaal streeft naar een professionele en betaalbare dienstverlening voor alle partijen.

GESCHIEDENIS

Wielewaal is in 1977 opgericht als nieuwe organisatie voor vakanties voor een speciale doelgroep; (lichamelijk) gehandicapte kinderen en jongeren. Daarvoor was vanaf ca. 1948 de organisatie actief onder de naam "Het Vierde Prinsenkind" en bestemd voor de doelgroep oorlogswezen. Deze organisatie had hetzelfde doel, vakanties organiseren, maar in de loop van de tijd is de doelgroep uitgebreid en toegespitst. Uitgebreid doordat naast kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking ook kinderen en jongeren met gedragsproblematiek, ADHD en autistiform gedrag meegaan op de vakanties. Toegespitst doordat er steeds meer kinderen en jongeren meegaan die naast een lichamelijke ook een verstandelijke beperking hebben. Wielewaal gaat ervan uit dat in principe iedereen meekan. Er wordt per individu bekeken welke voorwaarden nodig zijn om op een verantwoorde wijze mee te kunnen en vervolgens wordt er bekeken hoe deze voorwaarden gerealiseerd kunnen worden. Sinds 2005 organiseert Wielewaal naast vakanties ook vakantiedagopvang in de vorm van kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een beperking. In 2010 zijn daar de logeerweekenden bijgekomen en in 2012 de campingrecreatie. Wielewaal is een organisatie op algemene grondslag en biedt ruimte aan alle geloofsovertuigingen.

STRATEGIE

Het beloningsbeleid van Stichting Wielewaal is conform CAO Welzijn. 

 

 
ISO 9001 HKZ  
       
Oproepen
Vrijwilligers gezocht komende tijd
21-05-2019

Vrije plaatsen reisleiders en verpleegkundigen
21-05-2019

Vacature: recreatieleiders en verpleegkundigen
16-04-2019

Kun jij ergens een poster ophangen?
01-04-2017

meer oproepen... 
Nieuws
Brochures online
01-11-2018

ISA GROUP zorgt voor glimlach
20-09-2018

MatchT adopteert eerste Wielewaalmoment
11-09-2018

Vrijwilligerswerk voor gezonde werknemers
03-09-2018

meer nieuws... 
Vakantiebelevenissen
Wielewaal bij GLOW!
16-11-2018

De leukste baan van de wereld
08-10-2018

Taart en buiten spelen in Barendrecht
20-09-2018

Fotorondje Waddeneilanden
02-09-2018

meer belevenissen...