kinderthema-meisje

 

Veelgestelde vragen vrijwilligers

BAN-Uitdaging

Heb je een vraag? Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

WAT KAN IK VERWACHTEN?

Lees hier meer over wat je doet als vrijwilliger, wat je van Wielewaal kunt verwachten en wat wij van jou als vrijwilliger verwachten.

WAT KOST HET?

Een Wielewaalweek kost een vrijwilliger niets. Eten, drinken, overnachting en uitstapjes zijn inbegrepen. Alleen je reis naar en van de bestemming in Nederland of de opstapplaats voor de bus- en vliegvakanties is voor je eigen rekening. Ook heb je een bedrag aan zakgeld nodig voor terrasjes o.i.d.

WAAROM VERWACHT WIELEWAAL DAT VRIJWILLIGERS REISKOSTEN VAN EN NAAR HUIS ZELF BETALEN?

De activiteit wordt betaald door de deelnemer. Als vrijwilliger hoef je niets te betalen aan de faciliteiten waar je gebruik van maakt gedurende de activiteit. Dus je onderdak, eten, drinken, uitstapjes en vervoer kosten je niks. Wij zijn van mening dat de reiskosten van en naar je huis minder zijn dan de kosten van een week onderdak, eten, drinken, uitstapjes en vervoer. Als wij de reiskosten van de vrijwilligers ook gaan vergoeden worden deze kosten aan de deelnemer doorberekend en wordt de activiteit duurder. Het niet vergoeden van de reiskosten is dus een financiële keuze. Wel kun je kiezen voor een activiteit in de buurt van je woonplaats. Wielewaal biedt activiteiten door het hele land. Er is vrijwel altijd iets in jouw regio te vinden. Op je inschrijfformulier kun je deze voorkeur aangeven.

We kennen twee uitzonderingen. Reiskosten worden (o.b.v. studenten OV en één reis per weekend) alleen vergoed bij succesvol afgeronde stages van meer dan 300 uur. Deze langdurige stagiaires hebben een ‘leerbaan’ bij Wielewaal, waarbij ze flexibel inzetbaar zijn. Ze hebben daardoor niet altijd de mogelijkheid om te kiezen voor de locatie die het meest in de buurt ligt.
Daarnaast worden reiskosten incidenteel vergoed wanneer vrijwilligers in noodgevallen op ons verzoek verplaatst worden naar een andere locatie verder van hun woonplaats.

HOE SCHRIJF IK ME IN?

Je kunt je inschrijven middels het inschrijfformulier. Dit formulier vul je in en stuur je ondertekend op naar Wielewaal. Je kunt het inschrijfformulier vrijwilligers downloaden. Je kunt van tevoren al wel een plaatsje reserveren via e-mail info@wielewaal.nl of telefoon 088 122 44 00. Vervolgens vul je binnen 2 weken het formulier in en stuur je het op. Wanneer je je al eerder bij Wielewaal hebt ingeschreven kun je inloggen en je gegevens printen. Je kunt hierop wijzigingen aangeven en vervolgens een activiteit boeken en het formulier ondertekend opsturen of ingescand mailen.

WAAROM MOET IK ELK JAAR OPNIEUW HET FORMULIER ONDERTEKENEN?

Met het formulier laat jij elk jaar aan Wielewaal weten dat je akkoord gaat met de regels en voorwaarden en dat je je op een bepaalde activiteit inschrijft. Hiermee hebben wij de bevestiging dat je serieus van plan bent om deel te nemen. Tevens is het een bewijs aan de verzekering dat jij vrijwilliger bent bij ons. 

BAN-Beste naar boven halen

WAAR IS NOG PLAATS?

Op deze site kun je onder het kopje “vrijwilligers” en vervolgens “vrije plaatsen” het overzicht van de vrije plaatsen zien per soort activiteit. Het overzicht is gespecificeerd in reis/recreatieleiders, assistenten, verpleegkundigen en overige vrijwilligers. In de laatste kolom kun je zien waarnaar we nog specifiek zoeken, bijvoorbeeld vrijwilligers met een rijbewijs of mannen.

WELKE LEEFTIJD MOET IK HEBBEN OM MEE TE KUNNEN?

Mee als vrijwilliger kan vanaf 17 jaar. Waneer de doelgroep van de vakantie tussen de 12 en 23 jaar ligt, kunnen alleen eerstejaars vrijwilligers van 20 jaar of ouder mee. Vrijwilligers die voor het eerste meegaan mogen maximaal 65 jaar zijn. Er geldt geen maximumleeftijd voor bekende vrijwilligers. Wel moeten vrijwilligers zich kunnen vinden in de jongerenactiviteiten zoals meegaan naar discotheek en pretpark. Ook is het vrijwilligersteam en de reisleiding vaak jong, je moet je hier prettig bij voelen. Lees hier verder...

IK ONTVANG EEN UITKERING. KAN IK DAN VRIJWILLIGERSWERK DOEN BIJ WIELEWAAL?

Over het algemeen is het geen probleem om vrijwilligerswerk te doen als je een uitkering ontvangt. Wielewaal is een ANBI en het vrijwilligerswerk op onze activiteiten is altijd een vrijwilligersfunctie geweest. Wanneer je tijdens een activiteit in het binnenland opgeroepen wordt voor een sollicitatiegesprek is het uiteraard mogelijk om hier gehoor aan te geven. Op de website van het UWV kun je lezen wanneer je vrijwilligerswerk kunt doen naast je uitkering en hoe je toestemming kunt vragen.  

KAN IK STAGE LOPEN OP EEN WIELEWAALACTIVITEIT?

Ja, dat is mogelijk, maar dan moeten hier wel van tevoren afspraken over gemaakt worden. Lees meer over de mogelijkheden op www.wielewaal.nl/stage.

KAN IK ME MET EEN VRIEND(IN) OF STUDIEGENOOT SAMEN INSCHRIJVEN?

Je kunt je samen met een vriend(in) of studiegenoot inschrijven op dezelfde vakantie of kinderthemaweek (mits er plaats is). We gaan bij 1e jaars vrijwilligers tot maximaal 3 vrienden of studiegenoten in een groep i.v.m. de groepsvorming. We houden hiervoor de volgende verdeling aan:

  • Bij kinderthemaweken, logeerweekenden en campingrecreatie tot 8 vrijwilligers -> max 2 bekenden
  • Bij kinderthemaweken, logeerweekenden en campingrecreatie van 8 vrijwilligers of meer -> max 3 bekenden
  • Bij groepsvakanties tot 12 vrijwilligers -> max 2 bekenden
  • Bij groepsvakanties van 12 vrijwilligers of meer -> max 3 bekenden

IK WIL NIET MET EEN BEPAALD PERSOON SAMEN GEPLAATST WORDEN. HOUDT WIELEWAAL HIER REKENING MEE?

Het komt af en toe voor dat een deelnemer of vrijwilliger zo´n groot probleem met een ander heeft dat hij niet met de ander op dezelfde activiteit geplaatst wil worden. Dit kan voortkomen uit een voorval tijdens een eerdere activiteit of het kan te maken hebben met een probleem uit de privésituatie. Wielewaal begrijpt dat het in zulke gevallen niet mogelijk is op een ontspannen manier van een vakantieactiviteit te genieten en wil hier waar mogelijk rekening mee houden. Hiervoor hanteert zij het volgende beleid.

MAG IK NAAR HET BUITENLAND?

Als vrijwilliger mag je zelf kiezen voor welke vakantieweek je wilt inschrijven. Vrijwilligers die voor het eerst mee gaan moeten wel kiezen voor een activiteit in het binnenland. Dit is omdat Wielewaal nieuw voor jou is en wij graag zien wie er met ons mee gaat. Daarna mag je je ook inschrijven voor een buitenlandvakantie. We vragen wel aan onze vrijwilligers binnen- en buitenlandbestemmingen af te wisselen om ook voldoende ervaren Wielewalers op de binnenlandactiviteiten te kunnen inzetten.

MAG IK MEE OP EEN VERRE BESTEMMING?

In het Wielewaalprogramma worden af en toe bijzondere ´verwegbestemmingen´ opgenomen. Hiervoor geldt een apart plaatsingsbeleid, het zijn ´bedankvakanties´. Wanneer mensen die zich inschrijven een bijzondere bijdrage hebben geleverd (bijvoorbeeld vaak mee of zich vaak extra ingezet als helpende hand voor klussen) krijgen deze mensen voorrang. Je kunt per mail je interesse tonen en aangeven waarom jij het verdient om hierheen te gaan. Ook kun je andere vrijwilligers hiervoor ´nomineren´. Wanneer er voldoende deelnemers hebben geboekt zal gekeken welke vrijwilligers interesse hebben en worden vrijwilligers die zich op een bijzondere manier hebben ingezet hiervoor gevraagd. Op basis daarvan zal enkele maanden voor vertrek een evenwichtig vrijwilligersteam worden samengesteld.

WANNEER WORDT EEN KOK OP EEN VAKANTIE GEPLAATST?

Op iedere vakantie met zelfverzorging is standaard 1 plek voor een kok gereserveerd. Op het moment dat de vakantie bijna vol is en er is geen kok geplaatst, wordt er een ‘gewone’ vrijwilliger geplaatst. De groep spreekt dan onderling af wie verantwoordelijk is voor het verzorgen van kwalitatief goede maaltijden en wie verantwoordelijk is voor de hygiene in de accommodatie. Wanneer RAPpers in een vroeg stadium aangeven dat ze geen behoefte hebben aan een aparte kok wordt direct gezocht naar een vrijwilliger. Bij LG/MCG- en ASS/VG-vakanties valt de kok binnen de standaardbezetting (over het algemeen 1 op 1), bij ADHD/ASS-vakanties is er een extra plek voor een kok of extra vrijwilliger gereserveerd (bovenop 1-op-3 bezetting).

BAN-Verrijken

WAAROM WORDEN OP SOMMIGE ACTIVITEITEN ALLEEN NOG MANNEN GEVRAAGD?

Er wordt voor elke activiteit een ideaalbezetting gemaakt. We willen een mix van vrouwen, mannen, vrijwilligers met een rijbewijs, ervaren en nieuwe vrijwilligers etc. Aangezien er meer vrouwen dan mannen mee gaan met Wielewaal zijn sommige vakantie snel vol met vrouwelijke vrijwilligers. Om de ideaalbezetting te halen houden we dan plaatsen vrij voor mannen. Het plaatsen van mannen is niet alleen belangrijk voor de groepssfeer, ook voor de verzorging en begeleiding is het voor sommige deelnemers beter als er mannelijke vrijwilligers zijn. En daarbij zijn mannen soms (niet altijd natuurlijk!) sterker dan vrouwen, wat handig kan zijn bij het tillen in bijvoorbeeld pretparken.

Als de activiteit dichterbij komt bekijken wij opnieuw de kans op het halen van de ideaalbezetting. Als er geïnteresseerde vrouwelijke vrijwilligers zijn, wijken we soms af van de ideaalbezetting om de groep compleet te krijgen. Neem dus toch contact op om de mogelijkheden te bespreken.

KAN IK RESERVE STAAN?

Je kunt je voor elke activiteit als reserve opgeven. Ook dan hebben wij je inschrijfformulier nodig en ontvang je een bevestiging dat je reserve staat. Zodra er een plek vrij komt nemen we contact met je op om je te plaatsen. Dit kan tot 1 dag voor vertrek zijn. Mocht je in de tussentijd zelf iets anders plannen geef het dan aan ons door. We halen je dan van de reservelijst en nemen geen contact meer op als er iemand uitvalt.

WAAROM MOET IK EEN GOEDE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESTELDHEID HEBBEN?

Het begeleiden van een Wielewaalactiviteit is een fysiek en geestelijk intensief proces. Om te zorgen dat het zowel voor jou als voor de rest van de groep een positieve ervaring wordt, is het belangrijk dat je een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid hebben. Lees hier wat wij hier onder verstaan.

HOE LEER IK WAT IK MOET DOEN?

Tijdens de verplichte instructiedag ontvang je uitgebreide informatie in de vorm van presentaties en informatieboekjes. Lees hier meer over de instructiedagen.

WAAROM MAG IK ALLEEN EEN TRAINING VOLGEN ALS IK MEE GA?

Als vrijwilliger kun je verschillende trainingen volgen. Voorwaarde voor Wielewaal is dan wel dat je deze training inzet op een Wielewaalactiviteit in het lopende jaar. Wielewaal investeert immers in jou als vrijwilliger. Dus je staat bijvoorbeeld voor het eerst ingeschreven als RA of P, dan bieden wij de eerstejaars RAP training in april en mei aan. Je staat ingeschreven als verpleegkundige en er is een verpleegtechnische handeling in jouw vakantie die wat is weggezakt, dan biedt Wielewaal de Pleegpraktijkavond in juni om deze kennis weer op te doen. Omdat hier voor ons (dus indirect voor de deelnemer) ook kosten aan verbonden zijn is de keuze gemaakt om alleen mensen die daadwerkelijk staan ingeschreven deel te laten nemen. 

BAN-Vrienden maken

WAAROM MOETEN VRIJWILLIGERS BLIJVEN SLAPEN OP EEN KINDERTHEMAWEEK?

Kinderthemaweken vinden plaats op diverse mytylscholen in Nederland. Soms kiezen vrijwilligers ervoor om naar een school in hun eigen omgeving te gaan vanwege de korte reistijd. Ook van deze vrijwilligers wordt verwacht dat ze met de groep blijven overnachten. Voor de vrijwilligersgroep wordt geregeld dat ze kunnen overnachten in de school of in een locatie in de buurt van de school (bijvoorbeeld scoutinggebouw). Lees hier verder...

HOE ZIJN VRIJWILLIGERS VERZEKERD BIJ WIELEWAAL?

Als je je als vrijwilliger inzet voor Wielewaal wil je natuurlijk wel dat de verzekering goed geregeld is. Gelukkig kun je hier op vertrouwen. Lees hier verder...

HOE IS HET BUDGET VAN EEN WIELEWAALACTIVITEIT OPGEBOUWD?

Iedere activiteit krijgt een vooraf vastgesteld budget mee per week. De reis/recreatieleiding spreekt af wie het budget beheert en deze budgetbeheerder krijgt enkele dagen voor vertrek het budget op zijn of haar rekening gestort. Na afloop zorgt deze persoon ook voor een budgetverantwoording inclusief bonnen. Lees hier meer over de opbouw..

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN VOORWERP VERLOREN/GEVONDEN HEB?

Ben je iets kwijt? Vraag dan in eerste instantie tijdens de activiteit of de reis/recreatieleiding het in het vrijwilligersoverleg kan bespreken. Grote kans dat iemand het gezien heeft en je probleem meteen wordt opgelost. Wanneer je er thuis pas achter komt kun je contact opnemen met de reis/recreatieleiding om te vragen of iemand het gevonden heeft. Levert dit ook niets op, neem dan contact op met kantoor en leg zo nauwkeurig mogelijk uit wat je kwijt bent. Lees verder.

KAN MIJN VRIJWILLIGERSWERK BIJ WIELEWAAL MIJ BELASTINGVOORDEEL OPLEVEREN?

Wielewaal is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Is sommige situaties kan dat betekenen dat je een deel van je onkosten die je hebt gemaakt voor Wielewaal bij je belastingaangifte terug kunt vragen. Hier kun je hier meer over lezen.

BAN-Helpen als niet lukt

WELKE EXTRA INFORMATIE VIND IK ALS IK INLOG?

Als je bij Wielewaal ingeschreven staat heb je een inlognaam en wachtwoord. Als je ingelogd bent kun je zien welke gegevens van jou bekend zijn bij Wielewaal. Als je ingeschreven staat op een activiteit kun je bovendien informatie over die activiteit terugvinden. Lees hier meer.

HOE WERKT DE WIELEWAALTELLING?

Op de instructiedagen in juni worden jubileumvrijwilligers ieder jaar in het zonnetje gezet. Wanneer iemand 10x mee is geweest ontvangt hij de felbegeerde Wielewaalpen en bij 15x, 20x, 25x etc is er een unieke mok, waarmee je een verzameling op kunt bouwen. Regelmatig krijgen we de vraag hoe onze telling werkt, oftewel: wanneer kom ik in aanmerking voor DE pen?

HOE KAN IK DE ONKOSTEN VOOR MIJN VOG DECLAREREN?

Vrijwilligers die zich voor het eerst bij Wielewaal inschrijven, moeten een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren. Wanneer die voor jou van toepassing is wordt je hiervan op de hoogte gebracht bij de bevestiging van je activiteit. Met dit formulier kun je de kosten voor het aanvragen declareren bij Wielewaal.

HOE GAAT WIELEWAAL OM MET DE PUBLICATIES VAN FOTO'S EN FILMMATERIAAL?

Wielewaal gebruikt beeldmateriaal op haar website, in foldermateriaal, social media, krantenartikelen en andere communicatiemiddelen. Alle beelden die Wielewaal gebruikt worden vooraf gescreend. Hierbij wordt gekeken naar hoe mensen op de foto staan en of ze bezwaar hebben tegen publicatie. Lees hier het complete beleid.

WAAROM ZET WIELEWAAL VRIJWILLIGERS IN OP LOGEERWEEKENDEN?

Wielewaal werkt al 40 jaar op alle activiteiten (groepsvakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang) met vrijwilligers. Op logeerweekenden en vakantiedagopvang is daarbij een vaste professionele recreatieleider aanwezig die het vrijwilligersteam aanstuurt. Hier leggen we uit waarom we de logeerweekenden zo inrichten.

MIJN VRAAG STAAT ER NIET BIJ. WAT NU?

Wij willen je graag verder helpen! Neem contact met ons op via 088 122 44 00 (ma-vr 9.00-17.00 uur) of info@wielewaal.nl.

 
ISO 9001 HKZ  
       
Oproepen
Vrijwilligers gezocht komende tijd
21-05-2019

Vrije plaatsen reisleiders en verpleegkundigen
21-05-2019

Vacature: recreatieleiders en verpleegkundigen
16-04-2019

Kun jij ergens een poster ophangen?
01-04-2017

meer oproepen... 
Nieuws
Brochures online
01-11-2018

ISA GROUP zorgt voor glimlach
20-09-2018

MatchT adopteert eerste Wielewaalmoment
11-09-2018

Vrijwilligerswerk voor gezonde werknemers
03-09-2018

meer nieuws... 
Vakantiebelevenissen
Wielewaal bij GLOW!
16-11-2018

De leukste baan van de wereld
08-10-2018

Taart en buiten spelen in Barendrecht
20-09-2018

Fotorondje Waddeneilanden
02-09-2018

meer belevenissen...