Zeilen

 

Waarom respijtzorg?

16KTW-ALG-22-resizeVoor ouders van een zorgintensief kind gaat de zorg altijd door. Tijdens weekenden en in schoolvakanties is de belasting extra groot, omdat dan de vaste structuur van het schoolritme ontbreekt. Er is geen moment voor een adempauze, waardoor overbelasting op de loer ligt.

Niet alleen ouders, maar ook broertjes en zusjes in het gezin kunnen hier de dupe van worden. Conflicten, gezondheidsklachten en gevoel van isolement komen steeds vaker voor en uiteindelijk wordt de zorg te zwaar en raakt het gezinssysteem overbelast.

Respijtzorg – de tijdelijke en volledige overname van zorg – kan een gezin een broodnodige adempauze bieden. Hierdoor kunnen de ouders de zorg langer volhouden en kan het kind langer thuis blijven wonen in zijn eigen omgeving. Daarbij zullen ouders, andere gezinsleden en het kind zelf zich beter voelen na een adempauze. Een voordeel voor iedereen.

Respijtzorg in weekend en vakantie
Wielewaal biedt respijtzorg aan in verschillende vormen:
- Tijdens weekenden kan gebruik gemaakt worden van logeeropvang of dagopvang;
- Tijdens schoolvakanties is er vakantiedagopvang;
- Tijdens een campingvakantie met het gezin kan de zorg en begeleiding van kinderen gedurende dagdelen volledig overgenomen worden;
- Tijdens vakantieperiodes kan de zorg een week dag en nacht uit handen worden genomen.

Vertrouwen is de basis
Een voorwaarde voor goede respijtzorg is vertrouwen. Ouders moeten hun kind met een gerust hart uit handen kunnen geven om ook mentaal tot rust te kunnen komen. Door te werken met een vast team dat bijv. een heel weekend aanwezig is, een uitgebreide overdracht en de mogelijkheid om de dagopvang of het logeren rustig op te bouwen, legt Wielewaal een basis voor vertrouwen.

Respijtzorg op maat
Maatwerk is een sleutelwoord voor Wielewaal. Of ouders behoefte hebben aan één dag vakantiedagopvang per jaar of vier logeerweekenden per maand, het is allemaal mogelijk. Op deze manier hebben zij zelf de regie en kunnen zij de producten aan laten sluiten op hun behoefte.
Wielewaal werkt altijd in kleine (sub)groepjes. Zo kunnen de activiteiten worden aangepast op de wensen en mogelijkheden van het kind en is er voldoende tijd en aandacht voor iedereen.

16LWD-ALG-10-resizeOuders ontlast, kind een leuke tijd
Naast ontlasting van de thuissituatie staat tijdens Wielewaalactiviteiten vooral plezier voor de deelnemers centraal. Ouders en professionals noemen als bijkomende voordelen:

- Omdat een kind niet mee kan doen aan reguliere activiteiten kan het in een sociaal isolement komen. Bij Wielewaal kunnen alle kinderen gewoon meedoen en wordt dit voorkomen;
- Het kind heeft een duidelijke daginvulling en dagstructuur. Dit helpt het kind bij het dag- en nachtritme, de herkenning van omgeving en personen en vergemakkelijkt de terugkeer naar het schoolritme;
- Vaardigheden blijven behouden, bijv.:
 - motorische vaardigheden, door knutsel-, sport- en spelactiviteiten;
 - communicatieve vaardigheden, door het functioneren binnen de groep met ‘nieuwe’ mensen;
 - sociale vaardigheden, doordat samenwerking met kinderen binnen de groep wordt gestimuleerd;
 - vaardigheden op het gebied van leren en concentratie, door het volgen van de rode draad van de dag;
- Door het kind deel te laten nemen aan groepsactiviteiten buiten het gezin worden het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid vergroot: het kind heeft nu ook ‘zelf’ een verhaal te vertellen als het thuiskomt, net als broertjes en zusjes.

Zie ook: Handreiking Aan de slag met respijtzorg – digitale handreiking voor gemeenten 
 

 

 

 
ISO 9001 HKZ  
       
Oproepen
Vrijwilligers gezocht komende tijd
21-05-2019

Vrije plaatsen reisleiders en verpleegkundigen
21-05-2019

Vacature: recreatieleiders en verpleegkundigen
16-04-2019

Kun jij ergens een poster ophangen?
01-04-2017

meer oproepen... 
Nieuws
Brochures online
01-11-2018

ISA GROUP zorgt voor glimlach
20-09-2018

MatchT adopteert eerste Wielewaalmoment
11-09-2018

Vrijwilligerswerk voor gezonde werknemers
03-09-2018

meer nieuws... 
Vakantiebelevenissen
Wielewaal bij GLOW!
16-11-2018

De leukste baan van de wereld
08-10-2018

Taart en buiten spelen in Barendrecht
20-09-2018

Fotorondje Waddeneilanden
02-09-2018

meer belevenissen...