lutte

 

Veelgestelde vragen vakanties

Hieronder vind je vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen:

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op via 088 122 44 00 of info@wielewaal.nl.

Vakantie2009-24

DOELGROEP / AANBOD

Ik heb alleen een verstandelijke beperking. Kan ik dan toch mee met een Wielewaalvakantie?
In principe kan iedereen mee met een Wielewaalvakantie, ongeacht de zwaarte van de beperking. Wielewaal organiseert o.a. vakanties voor mensen met ADHD/ASS en/of een verstandelijke beperking. Op alle activiteiten is het mogelijk om te kiezen voor 1-op-1-, 1-op-2- of 1-op-3-begeleiding. Wanneer dit bij jou past ben je van harte welkom op onze vakanties.

Ik wil graag met Wielewaal mee als deelnemer. Kan ik zelf een vrijwilliger kiezen om mee op vakantie te nemen?
In principe kan dat. In sommige situaties (bijzondere omstandigheden) is het zelfs verplicht. Wielewaal heeft beschreven wat het beleid is in de verschillende situaties. Hier kun je het beleid downloaden.  

Ik wil graag een vakantie boeken, maar ik wil per se niet met een bepaald persoon samen op vakantie. Houdt Wielewaal hier rekening mee?
Het komt af en toe voor dat een deelnemer of vrijwilliger zo´n groot probleem met een ander heeft, dat hij niet samen op dezelfde activiteit geplaatst wil worden. Dit kan voortkomen uit een voorval tijdens een eerdere activiteit of het kan te maken hebben met een probleem uit de privésituatie. Wielewaal begrijpt dat het in zulke gevallen niet mogelijk is op een ontspannen manier van een vakantieactiviteit te genieten en wil hier waar mogelijk rekening mee houden. Lees hier het beleid hierover.

Hoe komt het vakantieaanbod van Wielewaal tot stand?
Om op tijd het vakantieaanbod te kunnen presenteren, stelt Wielewaal ruim van tevoren een vakantieprogramma samen. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. vraag in de afgelopen jaren, ideeën voor bestemmingen die zijn aangedragen, het aanbod van accommodaties etc. Het kan helaas wel eens gebeuren dat Wielewaal een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Er is dan bijvoorbeeld toch geen interesse voor een bepaalde bestemming onder deelnemers of er is veel meer vraag dan verwacht uit een bepaalde doelgroep en juist minder vraag uit een andere doelgroep. Omdat we nooit precies van tevoren weten waar veel vraag naar is worden er altijd wat meer bestemmingen aangeboden dan waarschijnlijk nodig zijn. Op deze manier is er ruime keus voor iedereen. Lees verder...

Waarom zijn accommodaties die Wielewaal in het buitenland gebruikt niet altijd goed aangepast?
Wij zijn altijd op zoek naar de beste mogelijkheid om een geschikt vakantieprogramma samen te stellen. Bij de keuze van accommodaties kijken we uiteraard naar de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en de mogelijkheid om de zorg goed te leveren. Helaas zijn hotelkamers in het buitenland vaak slecht aangepast voor invaliden. Wanneer er een aangepaste kamer is is dit er vaak maar 1 in het hele hotel, wat voor onze groepsvakanties uiteraard te weinig is. Lees verder...

Vakantie2009-52

EIGENDOMMEN

Wat moet ik doen als ik een voorwerp verloren/gevonden heb?
Ben je iets kwijt? Vraag dan in eerste instantie tijdens de activiteit of de reis/recreatieleiding het in het vrijwilligersoverleg kan bespreken. Grote kans dat iemand het gezien heeft en je probleem meteen wordt opgelost. Wanneer je er thuis pas achter komt kun je contact opnemen met de reis/recreatieleiding om te vragen of iemand het gevonden heeft. Levert dit ook niets op, neem dan contact op met kantoor en leg zo nauwkeurig mogelijk uit wat je kwijt bent. Lees verder.

Mag ik mijn mobiele telefoon gebruiken tijdens een Wielewaalvakantie?
Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit de moderne tijd. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de digitale wereld heeft een hoop voordelen, maar helaas ook nadelen. Dit merken we steeds vaker bij Wielewaalactiviteiten. Om het voor iedereen leuk te houden heeft Wielewaal regels opgesteld over het gebruik van mobiele telefoons tijdens de activiteiten. Lees hier meer.

Vakantie2009-35

BETALING

Waarom moet ik mijn Wielewaalactiviteit al ver van tevoren betalen?
In de reiswereld is het gebruikelijk dat je bij boeking van een vakantie een aanbetaling doet. Op deze manier weet het reisbureau dat je inderdaad van plan bent deel te nemen aan de activiteit. Wielewaal is een reisbureau en werkt dus op dezelfde manier. Binnen twee weken na bevestiging van de boeking betaal je de eerste termijn van de factuur (50% van de prijs + administratiekosten + evt annuleringsverzekering). Vervolgens betaal je zes weken voor aanvang van de activiteit de tweede termijn (restantbedrag). De reden hiervoor is dat Wielewaal ook direct kosten maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werving van vrijwilligers en het boeken en aanbetalen van accommodaties, scholen en vervoersbedrijven.


Waarom worden dossierkosten in rekening gebracht?
Eénmaal per kalenderjaar worden dossierkosten voor oa het verwerken van het inschrijfformulier, behandelen van zorgovereenkomsten, overleg met gemeenten, etc in rekening gebracht (€ 50, onafhankelijk van de manier van betalen). Wanneer je dus meerdere activiteiten per jaar boekt betaal je maar éénmaal deze kosten.

Waarom een annuleringsverzekering?
Voor elke activiteit die je via Wielewaal boekt gelden de annuleringsvoorwaarden. Dit betekent dat je de kosten moet betalen als je annuleert, ook wanneer je vanuit een indicatie betaalt. De kosten die je moet betalen bij annulering zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering. Op www.wielewaal.nl/voorwaarden kun je hier meer over lezen. Je kunt hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten.

Wat vergoedt een annuleringsverzekering wel en niet?
Een annuleringsverzekering vergoedt de gemaakte kosten wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, als deelname aan de activiteit medisch onverantwoord is of als een familielid ernstig ziek wordt of overlijdt. Een annuleringsverzekering keert niet uit als je bijvoorbeeld geen zin hebt om mee te gaan of als er een andere afspraak tussen is gekomen. De exacte annuleringsvoorwaarden die horen bij de verzekering kun je vinden via www.wielewaal.nl/voorwaarden.

 

Vakantie2009-36

 

INSCHRIJFFORMULIEREN 

Waarom moet ik ieder jaar opnieuw mijn gegevens controleren?
In een inschrijfformulier geef je aan hoe vrijwilligers met je om moeten gaan. Gedurende een jaar kunnen er veranderingen in je situatie voordoen. Je staat hier zelf niet altijd bij stil, omdat je er dagelijks mee te maken hebt. Daarom vragen wij je ieder kalenderjaar de gegevens van je inschrijfformulier te controleren. Op deze manier kunnen onze vrijwilligers je tijdens de activiteit de juiste zorg bieden.

Waarom vraagt Wielewaal op het inschrijfformulier naar het BSN-nummer? Dat mag de overheid toch alleen doen?
Omdat Wielewaal zorg levert stelt de overheid het gebruik van het BSN-nummer verplicht. Dit is ook de reden dat Wielewaal vraagt om kopieën van indicaties en identiteitsbewijzen. Deze hebben samenwerkingspartners nodig om de zorg te kunnen verantwoorden. We doen ons uiterste best om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en zullen waar dat niet noodzakelijk is deze ook niet afgeven. Deelnemers kunnen na inloggen het privacyreglement van Wielewaal downloaden.

Waarom vraagt Wielewaal bij PGB-betalingen om een kopie van het indicatiebesluit en het identiteitbewijs?
Wielewaal vraagt standaard bij PGB-betalingen om een kopie van het indicatiebesluit en het identeitsbewijs. Dit is niet in alle gevallen beide noodzakelijk. Wij merken echter dat veel deelnemers en ouders vragen hebben over de betalingsmogelijkheden vanuit PGB en zonder een indicatiebesluit kunnen we daar niet mee helpen of adviseren. Voor ons is dit een afweging om de service naar de deelnemer toe te kunnen geven en financiële problemen te voorkomen.

Hoe gaat Wielewaal om met de publicatie van foto's en filmmateriaal?
Wielewaal gebruikt beeldmateriaal op haar website, in foldermateriaal, social media, krantenartikelen en andere communicatiemiddelen. Alle beelden die Wielewaal gebruikt worden vooraf gescreend. Hierbij wordt gekeken naar hoe mensen op de foto staan en of ze bezwaar hebben tegen publicatie. Lees hier het complete beleid en wat het betekent als je op je formulier bezwaar tegen publicatie aangeeft. Let op: wanneer je geen recente pasfoto meestuurt kunnen we geen rekening houden met je bezwaar.

 

Vakantie2009-17  

LEEFTIJDSGRENS

Ik kreeg een brief waarin stond dat ik te oud ben. Waarom mag ik niet meer met Wielewaal mee?
Wielewaal is een vakantieorganisatie voor jongeren en volwassenen tot 55 jaar. Tussen 2008 en 2012 was de leeftijdsgrens van Wielewaal 35 jaar. Sinds 2013 worden weer vakanties aangeboden voor deelnemers tot 55 jaar.

Mag een deelnemer nog mee als hij 55 jaar is?
Het jaar waarin je 56 jaar wordt is het laatste jaar dat je deel kunt nemen aan een Wielewaalvakantie. Als je bijvoorbeeld in juni 2016 jarig bent en 56 jaar wordt, dan kun je nog tot en met december 2016 mee met een Wielewaalvakantie.

Wat zijn de mogelijkheden bij andere organisaties?
Op www.deblauwegids.nl vind je een overzicht van het aanbod van andere leden van de NBAV (Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties).  

Vakantie2009-27 

PRIJZEN

Hoe worden de prijzen van de activiteiten berekend?
De prijs is opgebouwd uit verschillende componenten: vaste kosten die bij de activiteit horen en organisatiekosten. Lees hier wat dit inhoudt en hoe de prijzen tot stand komen.

In de gids staan 'vanaf-prijzen'. Hoe zijn deze berekend?
De vanaf-prijzen zijn berekend op basis van de inzet van de indicatie met een gangbaar ZZP voor de doelgroep en een gangbare begeleidingszwaarte. Lees hier de verdere toelichting.

Soms wordt er korting gegeven: betekent dit dat de vakantieprijzen eigenlijk lager kunnen?
Wanneer vakanties vlak voor vertrek nog niet vol zijn wordt soms last minute korting gegeven. Aan de andere kant willen we juist vroeg boeken stimuleren en is er ooit een vroegboekkorting gegeven in de vorm van een gratis annuleringsverzekering. Lees hier meer over de achterliggende redenen.

Hoe kan ik ZIN gebruiken voor het betalen van mijn Wielewaalactiviteit? 
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Hier staan ze voor je op een rijtje.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor de fondsenbijdrage?
Deelnemers die geen aanspraak kunnen maken op een indicatie kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de fondsen. Lees meer over deze regeling en bekijk of je in aanmerking komt. 

Vakantie2009-46 

HULPMIDDELEN

WAAROM KUNNEN ELECTRISCHE ROLSTOELEN NIET MEE OP VLIEGVAKANTIES?
Wielewaal heeft het besluit moeten nemen om electrische rolstoelen (elro’s) uit te sluiten voor vliegvakanties. Hiervoor zijn de volgende redenen:

• Belemmeringen vanuit de vliegmaatschappijen. Wielewaal ervaart al meerdere jaren dat het vliegen met groepen met een beperking steeds lastiger wordt. Er wordt een duidelijke grens gesteld aan het materiaal dat meekan. De laatste jaren moet Wielewaal toestemming vragen voor al het materiaal dat mee gaat bij een vlucht. Hiervoor worden uitgebreide lijsten ingevuld. Steeds vaker wordt voor een deel van de materialen geen toestemming gegeven door de vliegmaatschappij. Dit betekent dat reservestoelen, douchestoelen enz. geweigerd worden. Juist bij electrische rolstoelen is hier ook een probleem: de toestemming voor het wel/niet meenemen wordt pas op het laatste moment gegeven en is in een groot aantal gevallen negatief (o.a. door het gewicht van de stoel en het feit dat er weinig of niets uit elkaar kan van de stoel). Op dat moment heeft Wielewaal een probleem, omdat deelnemers een vakantie zonder electrische rolstoel niet zien zitten. De vakantie wordt dan geannuleerd en dit levert voor Wielewaal grote kosten op. Daarom is gekozen voor duidelijkheid en zijn electrische rolstoelen uitgesloten van vliegreizen.

• Een tweede belangrijke reden is de schade die, helaas, zeer regelmatig ontstaat bij het vervoer van materiaal. Op het vervoer van het materiaal en de wijze waarop dit gebeurt heeft Wielewaal geen invloed. De afgelopen jaren zijn er veel stoelen ernstig beschadigd en met name bij de elro’s was de schade soms enorm. Dit gaat zover dat enkele gemeenten al geen toestemming meer geven om elro’s mee te nemen op een vliegvakantie! De afhandeling van de schade en de bijkomende problemen is dermate groot dat Wielewaal ervoor gekozen heeft om dit mee te nemen bij de afweging om wel/niet elro’s mee te nemen op een vliegvakantie. Reparatie en service in het buitenland bij elro’s is bijna onmogelijk, het schaderisico is groot en de kans dat de vakantie hierdoor negatief wordt beïnvloed is ook groot.

• Een derde reden is dat op veel vlieglocaties ter plekke niet of nauwelijks aangepast vervoer is te realiseren. Wanneer het wel mogelijk is, is het dermate duur dat de vakantieprijs nog veel hoger zou moeten zijn. Op veel van deze locaties is het wel mogelijk om met een duwrolstoel gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of de huur van ‘gewone personenauto’s’, waarbij de rolstoel in de bagagebak gaat. Bij elro’s is deze optie niet mogelijk.

De combinatie van bovenstaande argumenten heeft ons doen besluiten om elro’s uit te sluiten van vliegvakanties. Wij realiseren ons dat we hiermee zeker een belemmering opwerpen en hebben mede daarom gezocht naar nieuwe bestemmingen met de touringcar. Naast deze belemmering ziet Wielewaal ook, dat het wel meenemen van elro’s zeer regelmatig heeft geleid tot grote teleurstelling (rolstoel dermate beschadigd bij aankomst op de bestemming dat de vakantie volledig in het water is gevallen) en een belemmering kan zijn ter plekke, omdat het vervoer niet gerealiseerd kan worden. Op dat moment zijn wij niet in staat om waar te maken wat we beloven en Wielewaal wil dat in ieder geval voorkomen.

Kan ik mijn hulphond meenemen op Wielewaalvakantie?
Dit is mogelijk, maar alleen als zowel de accommodatie als alle vrijwilligers en overige deelnemers uit de groep hier geen bezwaar tegen hebben. Lees hier meer over het beleid van Wielewaal met betrekking tot hulphonden. 

VOOR, TIJDENS EN NA DE VAKANTIE - informatie voor deelnemers

 
ISO 9001 HKZ  
       
Oproepen
Vrijwilligers gezocht komende tijd
19-04-2019

Vrije plaatsen reisleiders en verpleegkundigen
19-04-2019

Vacature: recreatieleiders en verpleegkundigen
16-04-2019

Kun jij ergens een poster ophangen?
01-04-2017

meer oproepen... 
Nieuws
Brochures online
01-11-2018

ISA GROUP zorgt voor glimlach
20-09-2018

MatchT adopteert eerste Wielewaalmoment
11-09-2018

Vrijwilligerswerk voor gezonde werknemers
03-09-2018

meer nieuws... 
Vakantiebelevenissen
Wielewaal bij GLOW!
16-11-2018

De leukste baan van de wereld
08-10-2018

Taart en buiten spelen in Barendrecht
20-09-2018

Fotorondje Waddeneilanden
02-09-2018

meer belevenissen...