Mallorca-2

 

Medische zorg: zorgeloos vakantie vieren

Heb je verpleegkundige zorg nodig? Dat is bij Wielewaal geen probleem. Op vrijwel alle activiteiten kan verpleegkundige zorg worden geregeld. Op vakanties streeft Wielewaal ernaar om een vrijwillige verpleegkundige of arts mee te laten gaan voor de medische zorg (m.u.v. ADHD/ASS/VG-vakanties). Bij dagopvang en op enkele logeerlocaties wordt indien nodig een verpleegkundige ingehuurd.

ALGapr14-resizeMedisch Team denkt mee
Het Medisch Team van Wielewaal bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Voordat jouw boeking definitief wordt screenen zij je formulier. Ze beoordelen of wij de zorg die je nodig hebt, kunnen leveren en geven er zo nodig advies bij. Hun oordeel is bepalend. Tijdens de activiteiten kunnen groepen dag en nacht contact met het Medisch Team opnemen voor advies of overleg. Een geruststellende gedachte.

Ongeschoolde vrijwilligers leveren geen medische zorg
Wielewaal kiest ervoor om verpleegtechnische handelingen nooit door een vrijwilliger zonder verpleegkundige achtergrond te laten uitvoeren, ook als dit in de thuissituatie wel gebeurt. Reden hiervoor is dat vrijwilligers hier niet voor getraind zijn en niet bekend zijn met de risico´s bij verkeerd handelen. Op deze manier worden zowel vrijwilligers als deelnemers beschermd.

Verpleegtechnische handelingen
Verpleegtechnische handelingen die nooit door vrijwilligers zonder verpleegkundige achtergrond worden uitgevoerd zijn:
• Katheteriseren
• Sondevoeding/gebruik PEG-sonde/pomp
• Ademhalingsondersteuning/airstacken
• Tracheacanule
• Injecteren (alle toedieningswijzen)
• Wondverzorging
• Toucheren/darmspoelen
• Zorg rondom Diabetes Type 1

Bij de volgende aspecten is inzet van een verpleegkundige afhankelijk van de situatie:
gebruik tillift, epilepsie, baclofenpomp, epipen, verblijfskatheter (zonder blaasspoelen), medicatiebeheer en evt andere situaties. Hierbij is de afweging of het veilig en verantwoord is zonder verpleegkundige. Daarnaast moeten vrijwilligers het aankunnen. Op individueel niveau wordt bekeken of er afspraken zijn te maken in geval van calamiteiten. Indien dit niet voldoende veiligheid biedt, is de inzet van een verpleegkundige noodzakelijk. Het oordeel van het Medisch Team is bindend en kan verschillen tussen 24-uurszorg en dagopvang.

Wanneer een deelnemer met epilepsie langer dan een jaar aanvalsvrij is, is de aanwezigheid van een verpleegkundige niet meer vanzelfsprekend. Wanneer dit voor jou wel noodzakelijk is, neem dan contact met ons op.

audry-4Kan Wielewaal alle zorg leveren?
Er zijn grenzen aan wat één verpleegkundige op een groep aan kan. Daarom kan Wielewaal in een aantal gevallen de zorg op vakantie niet leveren. Wel kun je in die gevallen mee als je een eigen vrijwilliger meeneemt. Deze eigen vrijwilliger moet van alle benodigde hulpmiddelen volledig op de hoogte zijn, ze bedienen en de handelingen uitvoeren om de verpleegkundige te ontlasten.
Dit is het geval bij:
• Deelnemers met een vorm van 24-uurs beademing of een tracheastoma. Dit geldt ook bij meerdere vormen van ademhalingsondersteuning per etmaal (bijv. nachtbeademing en airstacken)
• Blaasduwen
• Standaardzorg die vaker dan 3 keer per nacht nodig is
• Verpleegkundige zorg (bijv. sondevoeding, katheteriseren) die meer dan 4 keer per dag nodig is en langer dan een half uur per keer duurt
• In incidentele gevallen, bij zeer intensieve zorg
Bij logeerweekenden wordt per situatie gekeken of deze zorg geleverd kan worden. Kijk voor een uitgebreide toelichting op www.wielewaal.nl/voorwaarden.

Geen continu toezicht
Wielewaal kan op alle activiteiten 1-op-1-begeleiding bieden. Let op: dit betekent niet dat er dag en nacht toezicht is. In principe slapen vrijwilligers niet bij deelnemers op de kamer. Wanneer je dag en nacht continu toezicht nodig hebt, neem dan contact op om jouw situatie te bespreken.

 
ISO 9001 HKZ  
       
Oproepen
Vrijwilligers gezocht komende tijd
19-04-2019

Vrije plaatsen reisleiders en verpleegkundigen
19-04-2019

Vacature: recreatieleiders en verpleegkundigen
16-04-2019

Kun jij ergens een poster ophangen?
01-04-2017

meer oproepen... 
Nieuws
Brochures online
01-11-2018

ISA GROUP zorgt voor glimlach
20-09-2018

MatchT adopteert eerste Wielewaalmoment
11-09-2018

Vrijwilligerswerk voor gezonde werknemers
03-09-2018

meer nieuws... 
Vakantiebelevenissen
Wielewaal bij GLOW!
16-11-2018

De leukste baan van de wereld
08-10-2018

Taart en buiten spelen in Barendrecht
20-09-2018

Fotorondje Waddeneilanden
02-09-2018

meer belevenissen...