Terschelling

 

Wielewaal - Aangesloten

Keurmerken

 

Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties

    Stichting Wielewaal is lid van de Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV behartigt de belangen van de aangesloten leden. De kwaliteit van de aangesloten organisaties wordt getoetst aan de keurmerkcriteria die de NBAV heeft opgesteld.
     

 

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen

    Stichting Wielewaal is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de vereniging van ANVR-reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze internetsite worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing zijn op aalle aanbiedingen op deze internetsite, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR-brochure 2011. Deze brochure bevat tevens de ANVR-boekingsvoorwaarden en andere belangrijke informatie. De brochure is hier te downloaden.
     

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

 

 

Stichting Wielewaal is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Klik hier voor de garantieregeling.

     

 

Calamiteitenfonds

 

 

Stichting Wielewaal is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde buitenlandse reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klik hier voor de garantieregeling.

     
 Logo HKZ certificering   Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector
Certificaat afgegeven op 24-02-2010 door DNV Certification B.V.
    Bij HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gaat het erom dat duidelijk op papier staat hoe de organisatie werkt en dat ook aangetoond kan worden dat er zo gewerkt wordt. Het is een basisgarantie voor kwaliteit waarbij het perspectief van de cliënt centraal staat. Zorgaanbieders met dit keurmerk laten zien dat ze voldoen aan alle eisen die hieraan gesteld worden en dat zij voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
   

 

    Wielewaal heeft de intentieverklaring 'in veilige handen' ondertekend
     
    Duurzaam toerisme
    Duurzaam toerisme is niet anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. De ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wielewaal voldoet aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.

Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Je bent als deelnemer daarbij ook een onmisbare schakel. Je kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.
     

   

 

 

 

 
ISO 9001 HKZ  
       
Oproepen
Vrijwilligers gezocht komende tijd
26-04-2017

RAP gezocht voor de zomervakantie
07-04-2017

Gezocht: materiaalbeheerder M/V
01-03-2017

Stage / vrijwilligersopdrachten Communicatie
27-01-2017

meer oproepen... 
Nieuws
Informatiebijeenkomst voor verpleegkundigen
24-05-2017

Groep 7/8 door modder voor Wielewaal
15-05-2017

Jaarverslag 2016 beschikbaar
30-03-2017

Pleegpraktijkavond
29-03-2017

meer nieuws... 
Vakantiebelevenissen
Een week lang buiten de lijntjes denken
23-05-2017

Archeoloog tijdens de kinderthemaweek
22-05-2017

Waarom gaan we naar het zwembad? Ik wil naar Wielewaal!
19-05-2017

Logeren in beeld: Haarlem en Haarlemmerliede
15-05-2017

meer belevenissen...